e-prawnik.pl Porady prawne

Weksel własny

Odpowiedzi w temacie ()

-

22.7.2002

W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić zabezpieczenie roszczeń umów ubezpieczeniowych zawartych przed podpisaniem umowy wekslowej ?
(Walek)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

piotr

2002-07-26 23:16:44

Wydaje mi się, że skoro wypełniona została deklaracja wekslowa (co jest oczywicie konieczne) to określono w niej czego zastawem jest weksel. Jeśli chodzi natomiast o zabezpieczenie roszczeń klientów to pierwszy raz spotykam się z pomysłem, żeby zaspokajać je z weksla. Do tego służy ubezpieczenie OC od działalności. Poza tym ty jako wystawca weksla i jednoczesnie sprawca rzekomej szkody (np. w razie roszczenia klienta co do nierzetelnego wykonania umowy) nie możesz korzystać z wystawionego przez siebie weksla. Jest on zabezpieczeniem dla osób trzecich, gdybyś np. nie spłacał jakiejś należności lub też spowodował szkody firmy (np. ubezpieczeniowej). Wszystko jednak powinno być zapisane w deklaracji wekslowej.

Walek

2002-08-05 17:02:14

Dokładnie chodzi o następujący przypadek: Zawieram umowę ubezpieczenia z klientem przez co zostaje mi wypłacona prowizja za rok z góry przez zakład ubezpieczeń. W pewnym momencie (w pierwszym roku trwania polisy) klient przestaje opłacać polisę przez co zakład ubezpieczeń żąda ode mnie zwrotu wypłaconej prowizji za rok z góry. Zabezpieczeczeniem mojego zwrotu jest właśnie weksel wystawiony np. 01.01.2001 roku. Chodzi o to czy jest on zabezpieczeniem również polis zawartych przed 01.01.2001 roku.

Grace

2003-06-10 10:29:23

Ogólnie na temat weksla własnego in blanco - czy ktoś wie kiedy i czy wogóle taki weksel się przedawnia? Oraz jak napisać pozew do sądu o zapłaę z takiego weksla? Dzięki za podpowiedzi.

zet

2006-02-02 20:22:01

jesli jest pan posiadaczem weksla wł to przedawnienie roszczen w stosunku do wystawcy weksla wl---dluznika głównego przedawniaja sie w ciagu 3 lat od terminu platnosci liczac

zzssww

2006-02-02 20:45:05

musi pan przedstawic weksel do zapłaty po uprzednim wypelnieniu go zgodnie z deklaracja. Roszczenie wekslowe bedzie sie odbywało w szybkim i skutecznym postepowaniu nakazowym zalanczam panu wzor pozwu jaki trzeba wniesc do sadu: Pozew w postępowaniu nakazowym Miejscowość i data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny Ul. Sądowa 2 00-000 Wólka Powód: Bank Rolny SA I Oddział w Wólce ul. J. Kowalskiego, reprezentowany przez radcę prawnego XY. Pozwany: Jan Nowak zam. Wólka, ul. Jana Kowalskiego nr 16 Wartość przedmiotu sporu: 5.500 zł Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym Na podstawie pełnomocnictwa, które załączam wnoszę o: 1) wydanie przeciwko pozwanemu nakazu zapłaty i orzeczenie nim, że Jan Nowak ma zapłacić Bankowi Rolnemu SA I Oddział w Wólce kwotę 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia niniejszego powództwa, oraz kosztami postępowania według norm przepisanych, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty lub w tym terminie wnieść zarzuty, 2) w razie skutecznego wniesienia przez pozwanego zarzutów wnoszę o przekazanie sprawy do postępowania zwykłego w celu rozpoznania następujących wniosków powoda: a) zasądzenie od pozwanego Jana Nowaka na rzecz Banku Rolnego SA I Oddział w Wólce kwoty 5.500 zł (słownie pięć tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia niniejszego powództwa, b) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych, c) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda lub jego pełnomocnika. Uzasadnienie Z załączonego do niniejszego pozwu wyciągu z ksiąg Banku Rolnego SA I Oddział w Wólce Nr 15/03 z dnia 2003-05-06 wynika, że powód posiada wymagalną wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy kredytu, wynoszącą na dzień sporządzenia wyciągu kwotę dochodzoną pozwem. Dowód: wyciąg z ksiąg banku Pozwany został wezwany do zapłaty swego długu w dniu …………. Dowód: wezwanie Wezwanie zostało doręczone pozwanemu w dniu…… Dowód: zwrotne poświadczenie odbioru W tym stanie rzeczy, w oparciu o art. 485 § 3 kodeksu postępowania cywilnego, załączone dokumenty uzasadniają wydanie przeciwko pozwanemu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Bank nie mógł wystawić przeciwko pozwanemu bankowego tytułu egzekucyjnego, jako że oświadczenie pozwanego o poddaniu się egzekucji umożliwiało dokonanie tego wyłącznie do dnia 2003-05-01. Dowód: oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Powołując się na przedłożone dokumenty oraz przepisy prawne wnoszę i wywodzę jak na wstępie. W załączeniu: 1) dowody wymienione w pozwie, 2) odpis pozwu wraz z załącznikami, 3) pełnomocnictwo. .....................………… radca prawny XY

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug? Mam taki oto problem. Dla pewnej osoby (powiedzmy bylego kolegi) wykonalem pewna usluge. Ustalilismy warunki, ja wykonalem ta robote i zgodzilem sie za zaplate w pozniejszym (...) czytaj dalej»

  • Weksel a dochodzenie roszczenia Witam. Dwa lata temu (26.02.2019) podpisałem weksel własny in blanco, który wymagany był przez osobę, która wypożyczała mi auto. Posiadam zdjęcie tego weksla, (...) czytaj dalej»

  • Jak odzyskac dług od osby prywatnej? Mam pytanie. 1,5 roku temy sprzedałem kiosk handlowy facetowi, który przepił go po 1/2 roku ale to jakby nie mój proble, chodzi o to ,że nie oddał mi wszystkich (...) czytaj dalej»

  • Umowa Agencyjna Witam serdecznie. W 2008 r. podpisałem z jednym z banków umowę agencyjną. W chwili podpisywania umowy wystawiłem również weksel in blanco który miał być zabezpieczeniem dla banku (...) czytaj dalej»

  • Umowa agencyjna Witam Mam takie pytanko na czym polega umowa agencyjna?Z góry dziękuję za odpowiedzi Witam. Pracuje w dużej, sieciowej firmie która posiada kilkadziesiąt salonów w (...) czytaj dalej»

  • Sprzedaż wykupionego lokalu Potrzebuję Waszej pomocy. Czy jest możliwość aby najemca lokalu użytkowego /mieszkalnego/ wykupił go od administracji na raty i przekazał mi go za odstępne, abym ja (...) czytaj dalej»