e-prawnik.pl Porady prawne

Doliczanie okresów posiadania przy zasiedzeniu

Pytanie:

Pytanie dotyczy instytucji zasiedzenia. Z nieruchomością, której jestem właścicielem od 18 lat, graniczy działka, która jest w moim użytkowaniu. Użytkowali ją także poprzedni właściciele i ich rodzice co najmniej od lat 30-tych. Czy okres ich użytkowania dolicza się do moich 18 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Doliczanie okresów posiadania przy zasiedzeniu

19.1.2001

Zakładam, że pisząc o użytkowaniu, autor pytania ma w istocie na myśli posiadanie nieruchomości. Użytkowanie bowiem to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, zbliżone do jej dzierżawy. Jeśli nieruchomość byłaby faktycznie użytkowana (na podstawie stosownej umowy z właścicielem) to zasiedzieć nie dałoby się jej w ogóle. Użytkownik, podobnie bowiem jak i dzierżawca i najemca są tzw. posiadaczami zależnymi, a zasiedzenie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do posiadacza samoistnego. Jeśli jednak, jak zakładam, autor pytania jest posiadaczem samoistnym nieruchomości (włada nią jak właściciel, choć bez tytułu prawnego) to, po pierwsze: Jest posiadaczem w złej wierze - bo dobrze wie, że posiadana przez niego działka nie jest jego własnością i nie ma podstaw uważać inaczej. To oznacza, że termin zasiedzenia wynosi 30 lat. Po drugie: Może doliczyć do okresu swojego posiadania także posiadanie swoich poprzedników. Aby sąd rozpatrując wniosek o stwierdzenie zasiedzenia uwzględnił tą okoliczność trzeba będzie wykazać, że poprzednicy faktycznie posiadali nieruchomość jako posiadacze samoistni oraz że nastąpiło przeniesienie posiadania. Przeniesienie posiadania jest czynnością prawną (umową) niesformalizowaną i może zostać dokonane poprzez ustne porozumienie połączone z faktycznym wprowadzeniem w posiadanie następcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: czego mam sie spodziewac po były mężu?

beata

8.10.2013 14:26:3

Re: czego mam sie spodziewac po były mężu?

Byliśmy małżeństwem 28 lat.W marcu 2013r dostałam rozwód z winy męża .Miwszkam u niego. Jest on właścicielem domu w którym ja obecnie mieszkam. Sąd nie określił z korzystania mieszkania, ponieważ były mąż powiedział ,że mieszka z konkubiną i jej dziećmi. Teraz zameldował w tym domu konkubinę i jej dzieci i tu nie wiem co on z nią knuje. Ja nie mam gdzie się stąd wyprowadzić, jesteśmy w trakcie podziału majątku.Są to ludzie agresywni ,były mąż miał wyrok za znęcanie się na demną.Na marginesie zaznaczę , że nie mieszka on już tu 5 lat .Co ja mogę w tej sytacji zrobić. Boję sie ,że jak weżnie z nią ślub to on ją tu przyprowadzi i zaczną mnie wykańczać.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ