Określenie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

Pytanie:

W jaki sposób następuje określenie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, jeżeli na danym terenie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Na mocy art. 4 ust. 1 ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu powinno nastąpić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla gminy albo określonego jej obszaru brak jest obowiązującego planu miejscowego, to określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o charakterze lokalizacyjnym. Przewidziano wydawanie tych decyzji dla:

1) inwestycji celu publicznego – jako decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 50-58 u.p.z.p.) oraz

2) innych (pozostałych) inwestycji – jako decyzje o warunkach zabudowy (art. 59-67 u.p.z.p.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY