Sposób zabezpieczenia przed spłatą pożyczki

Pytanie:

Jak najlepiej zabezpieczyć się pożyczając gotówkę osobie fizycznej. Jak sprawdzić czy przedmiot zabezpiecznia nie jest obciążony (zabezpieczeniem w innym przypadku)? Jaki rodzaj weksla jest najlepszym zabezpieczeniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym problemie pytający sam wskazał jeden z najlepszych sposób zabezpieczenia wierzytelności z tytułu pożyczki jakim jest weksel. Najwłaściwszym byłby tu weksel własny in blanco, który mógłby być wypełniony przez pożyczkodawcę w sytuacjach określonych w deklaracji wekslowej, np. w przypadku zwłoki w spłacie pożyczki. Innym sposobem jest oczywiście ustanowienia zastawu na rzeczy ruchomej lub obciążenie nieruchomości np. hipoteką. Mozna także w umowie pozyczki dokonać tzw. przwłaszczenia na zabezpieczenie. Poprzez takie przewłaszczenie, udzielający pożyczki nabywa własność określonej rzeczy pożyczkobiorcy jako zabezpieczenie zwrotu kwoty pożyczki. W przypadku spłaty kwoty pożyczki pożyczkodawca jest zobowiązany przenieść z powrotem na pożyczkodawcę własność przedmiotu zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować (...)

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

NA SKÓTY