Archiwum porad prawnych Kwiecień 2011

Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

29.4.2011

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik złożył pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne żądając przywrócenia do pracy. Okres wypowiedzenia kończył się 31 marca 2011 r. 28 marca sąd rejonowy wydał wyrok oddalający powództwo. 20 kwietnia (...)

Księgowania zbiorcze faktur za paliwo w PKPiR

29.4.2011

Jesteśmy małym biurem rachunkowym. Obecnie prowadzimy księgowość dużej firmy handlowej. Firma posiada kilka samochodów w środkach trwałych - zarówno osobowe jak i ciężarowe. Faktury na samochody ciężarowe (z przeglądem VAT) księgujemy każdą oddzielnie do VAT i oddzielnie do PKPiR. Nasze (...)

skuteczność doręczenia wypowiedzenia umowy najmu

28.4.2011

Wypowiedzenie umowy najmu zostało wysłane przesyłką kurierską. Jednak adresat odmówił przyjęcia przesyłki. Czy w opisanej powyżej sytuacji możemy uznać że wypowiedzenie zostało doręczone skutecznie. Jeżeli nie to w jaki sposób to osiągnąć? Czy pismo wysłane faxem, e-mailem wypełni (...)

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy najmu lokalu

28.4.2011

Najemca wypowiedział umowę najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o art.664 par.2 Kc Umowa pomiędzy wynajmującym i najemcą nie określiła terminu opuszczenia lokalu w takiej sytuacji. Jakie są bezwzględne minimalne i maksymalne terminy na opuszczenie lokalu w takiej sytuacji i czy (...)

Kasa fiskalna i faktura VAT w zakładzie karnym

27.4.2011

Prowadzimy działalność handlową (PKPiR kasowo + VAT) - sklepy spożywcze. Od kwietnia mamy dodatkowy punkt - kantyna w Zakładzie karnym. Zakupu dokonują więźniowie na podstawie wypiski z Zakładu Karnego. Każdy ma określoną pulę pieniędzy do wydania. Są to pieniądze więźniów pochodzące (...)

Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna

27.4.2011

Złożyłem wypowiedzenie umowy po przez e-mail, jednakże druga strona umowy nie uznała ważności tego wypowiedzenia, ponieważ nie było to w formie pisemnej. Czy ma ona rację?

Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

26.4.2011

Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania aktualnych ocen urzędników/pracowników gminy oraz odpisu zarządzenia wójta o którym mowa w art. 28 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Wójt wskazał mi zarządzenie, które w § 10 ust. 2 zabrania (...)

Czynności zwykłego zarządu

26.4.2011

Jestem członkiem nowo powstałej tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej, która nie posiada zarządu ani nie wynajmuje firmy administrującej. Wspólnota liczy jedynie dwóch właścicieli - mnie i gminę miejską, która posiada większość udziałów w nieruchomości. Czy wybór biura rachunkowego (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika