Archiwum artykułów Listopad 2011

Jakie części majątku są zwolnione od egzekucji?

30.11.2011

Przepisy stanowią, że następujące składniki majątku zwolnione są od egzekucji np. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne niezbędne dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu, a także ubranie niezbędne dla pełnienia służby lub (...)

Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

30.11.2011

Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi , a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

29.11.2011

Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż sąd państwowy. Rozstrzygnięcia przed sądem polubownym oszczędzają stronom zarówno czasu (...)

Opodatkowanie towarów sprzedawanych „na raty”

28.11.2011

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób opodatkowane są towary sprzedawane „na raty” wymaga określenia jak należy kwalifikować sprzedaż wedle ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) , jak wyznaczyć moment powstania zobowiązania podatkowego przy tego rodzaju (...)

Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

24.11.2011

Osoby, które oddają krew w celu ratowania życia innym powinny wiedzieć, że mają prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej krwi. Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, który jest określony przepisami wydanymi (...)

Obligacje zamiast kredytów

22.11.2011

W ciągu ostatnich 10 lat obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału systematycznie zyskiwały na popularności. Obecnie stanowią one ciekawą alternatywę dla podmiotów szukających zewnętrznego finansowania , które z różnych względów nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu bankowego. (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

22.11.2011

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku nasuwają się na gruncie ustaw podatkowych. Podatnicy powinni bowiem pamiętać o tym, że (...)

Ulga na złe długi

22.11.2011

Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) umożliwia odzyskanie podatku należnego związanego z nie zapłaconymi wierzytelnościami. Instytucja ta, potocznie zwana „ulgą za złe długi”, obwarowana jest jednak wieloma, często trudnymi do spełnienia, warunkami. Wyliczone są one (...)

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

22.11.2011

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej? (...)

Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych a podatek dochodowy

18.11.2011

W prowadzonej działalności gospodarczej w wielu sytuacjach podatnicy korzystają na potrzeby tej działalności z ogólnie dostępnych i nieodpłatnych programów komputerowych, które są udostępniane np. poprzez Internet wszystkim użytkownikom. Chociaż większość oprogramowania (...)

Transakcje z podmiotami powiązanymi

17.11.2011

W celu ograniczenia możliwości „przerzucania dochodów” pomiędzy podatnikami w celu zmniejszenia podatków, ustawodawca wprowadził przepisy nakładające na podmioty powiązane szczególne obowiązki związane z dokonywanymi pomiędzy nimi transakcjami.

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

17.11.2011

W ostatnim czasie władze skarbowe wykazują olbrzymie zainteresowanie cenami transferowymi. Nierynkowe ceny mogą wpływać na zaniżenie podstawy opodatkowania, tzn. obniżenie poziomu dochodów budżetowych. Organy skarbowe wymagają, aby ceny każdorazowo były ustalane na poziomie rynkowym, czyli (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika