Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2011

OC biur rachunkowych - odpowiedzialność

28.2.2011

Prowadzę biuro rachunkowe , jestem ubezpieczony obowiązkowym OC od prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych (PZU). Mam pytanie odnośnie błędu biura dotyczącego nienależnie odliczanego u klienta podatku VAT od paliwa samochodu osobowego. Czy ubezpieczyciel pokrywa tylko mandat karny nałożony (...)

Rzecznik Praw Obywatelskich

28.2.2011

O pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Czy prawdą jest, że jeżeli ma się adwokata w danej sprawie to do Rzecznika Praw Obywatelskich nie można się zwrócić, bo nie pomoże?

Oskarżenie o naruszanie ciszy nocnej

26.2.2011

Witam. Mam problem z sąsiadką. Nieustannie nasyła na mnie policje twierdząc, że naruszam ciszę nocną. Oskarżenia te są bezpodstawne. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Podatek VAT w zakładach budżetowych

25.2.2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe zadania nałożone do wykonywania przez Zakład, bez zawarcia dodatkowych umów cywilnoprawnych. Czy samorządowy zakład (...)

Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

24.2.2011

Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację pożytku publicznego? Czy wtedy 1% podatku od podatników może być przekazane kościołowi (konkretnej parafii) na budowę kościoła?

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

22.2.2011

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością gminy - przebiegającej przez obszar zabudowany, nie stanowiącej dojazdu do pól uprawnych

Samochód służbowy oddany członkowi zarządu

22.2.2011

Spółka z o.o. (pełna księgowość) planuje zakup samochodu służbowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i faktury za ubezpieczenie, paliwo, ew. naprawy będą wliczane w koszty uzyskania przychodów (\"KUP\"). Samochód ten będzie wykorzystywany przez pracowników oraz (...)

Dziedziczenie ustawowe po zmarłej córce

19.2.2011

Witam. Jakiś czas temu przekazałem córce w drodze darowizny nieruchomość. Niestety córka zmarła. Jak w tej sytuacji wygląda dziedziczenie ustawowe owej nieruchomości?

Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

18.2.2011

Jeszcze raz wyjaśniamy sytuację odnośnie klasyfikacji ogrodzenia. W sprawie zaklasyfikowania ogrodzenia należy sięgnąć do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, (...)

Decyzja na lokalizację obiektu w pasie drogowym

18.2.2011

Umieszczenie obiektu w pasie drogowym. Czy na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy o drogach publicznych wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych może dotyczyć tylko dróg publicznych?

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

15.2.2011

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych dla działu finansowego w kwestii naliczania należności za pracę. Związki zawodowe o te kwestię (...)

Eksmisja z lokalu a podział majątku wspólnego

15.2.2011

Jeżeli członek wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu, jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m. za 6 miesięcy, to zarząd spółdzielni mieszkaniowej ani sąd nie może wydać, przeprowadzić eksmisji gdy wszczęta została sprawa o podział majątku (...)

Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości

14.2.2011

Złożyłem wniosek o wpis hipoteki zwykłej przymusowej. Sąd wpisał hipotekę, jednakże wadliwie oznaczył datę wpływu wniosku poprzez wpisanie tej samej daty w jakiej dokonał przedmiotowego wpisu. Po moim wniosku (ale przed jego rozpoznaniem) wpłynął wniosek o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika