Archiwum porad prawnych Sierpień 2011

Kto jest pracodawcą dyrektora?

31.8.2011

Przeczytałem właśnie artykuł w którym autor wyraźnie sugeruje, iż pracodawcą dyrektora samorządowej instytucji kultury jest on sam. Oznacza to, iż on sam (lub wyznaczony przez niego pracownik) decyduje o terminie swojego urlopu, o wystawianiu sobie służbowych delegacji itp. Jak jest Państwa (...)

Główna księgowa jako prezes zarządu

30.8.2011

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje się od 5 lat?

Redakcja naukowa publikacji

30.8.2011

Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób trzecich? Rozumiem, że umieszczenie na karcie tytułowej:\"pod redakcją...\" mówi o redakcji naukowej. Proszę o wyjaśnienie, (...)

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

30.8.2011

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania omyłki? Proszę o podanie przepisu.

Apelacja a przymus adwokacki

30.8.2011

Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat?

Dziedziczenie roszczeń majątkowych

30.8.2011

Mój dziadek był właścicielem ziemskim. Na mocy dekretu o reformie rolnej jego majątek skonfiskowano (dwór, park, zabudowania gospodarcze i ok.500 ha ziemi wraz z lasami). Dziadek zmarł pod koniec lat 60-tych nie pozostawiając testamentu. Cały majątek po dziadku na początku lat 90-tych został (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

30.8.2011

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie (...)

Wysokość alimentów dla żony i dziecka

30.8.2011

Mam żonę i dziecko. Ostatnio zasądzono mi alimenty na dziecko pozamałżeńskie. Jeżeli moja żona wystąpiłaby o alimenty dla siebie i naszego dziecka to kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu świadczenia - moja żona i dziecko czy też dziecko pozamałżeńskie? W jakich proporcjach otrzymywałyby (...)

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

30.8.2011

Co mamy robić, gdy u naszego sąsiada są uciążliwe psy? To są duże psy rasowe, oni bardzo się w nich lubują. My w nocy nie możemy spać, bo ciągle słychać u nas intensywne szczekania począwszy od wieczora do późna w nocy (widzę, że od rana do południa psy śpią). Nie można iść wcześniej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika