e-prawnik.pl Porady prawne

Uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a nowelizacja prawa budowlanego

Pytanie:

Czy osoby, które uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. zachowały prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a nowelizacja prawa budowlanego

Tak. Na potwierdzenie pragniemy przytoczyć stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyrażone na stronie internetowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, bądź stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r.
zachowały prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mimo że nie figurują w centralnym rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?