Wykorzystanie weksla do zawłaszczenia mienia

Pytanie:

Został wystawiony weksel własny in blanco, \"bez protestu\", przez określoną osobę - członka zarządu firmy X. Tak się zdarzyło, że osoba ta po usnięciu ze stanowiska nie otrzymała od firmy świadczeń pieniężnych i wykorzystała weksel jako jego posiadacz w celu otrzymania swojego świadczenia - czyli następnie wobec nie spełnienia wobec niej świadczenia, zapłaty wynagrodzenia przez firmę i za inne faktury wypełniła je i żądała realizacji zapłaty. Czy mogą one być, te weksle podstawą dowodu - nakazu sądowego zapłaty, bowiem nowy zarząd nie uznaje tego weksla dlatego, że wystawiła go i wypełniła ta sama osoba obecnie -jako wierzyciel?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z zawłaszczeniem mienia firmy, w imieniu której weksel został wystawiony. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, osoba fizyczna - jako członek zarządu, wystawiła weksle in blanco w imieniu firmy. Nie wiemy niestety, czy weksle te zostały wystawione celowo na korzyść określonego podmiotu, czy też zostały wystawione i miały pozostać w firmie. Jeżeli weksle te miały pozostać w firmie, były członek zarządu, który zabrał te weksle, dopuścił się przestępstwa zawłaszczenia mienia firmy. Weksle te stanowią bowiem papiery wartościowe, na podstawie których ich posiadacz może wykonywać określone prawa majątkowe w stosunku do firmy. Zawłaszczając je, osoba ta działała na szkodę firmy i doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem. Dlatego też czyn taki należy kwalifikować jako przestępstwo z art. 284 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Weksel inkorporuje w sobie określone prawa majątkowe stwierdzone treścią weksla. W przedstawionej sytuacji należy jak najszybciej zawiadomić prokuraturę o fakcie popełnienia przestępstwa. Szybka reakcja na takie zachowanie byłego członka zarządu może mieć ogromne znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu przez niego roszczeń na podstawie posiadanych przez niego weksli. Oczywistym jest, że nie można wykonywać prawa majątkowego z papaieru wartościowego, który został uzyskany w sposób sprzeczny z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY