Alimenty w czasie wakacji z zobowiązanym

Pytanie:

Czy ojciec może nie płacić alimentów, jeżeli zabrał dziecko na wakacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty w czasie wakacji z zobowiązanym

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli wyrok orzekający wysokość alimentów uwzględniał częstotliwość i długość zabierania dziecka na wakacje i nie zawierał postanowienia, że w tym czasie zobowiązany nie płaci alimentów w pełnej wysokości, to znaczy że mimo zabrania dziecka na wakacje należy zapłacić alimenty. Jeżeli wakacje spędzane z dzieckiem przez zobowiązanego do zapłaty alimentów są dłuższe niż to przewidywano w orzeczeniu sądu ( i tym samym świadczenia w naturze związane z utrzmywaniem dziecka na wakacjach są wyższe niż normalnie) możliwe są dwa rozwiązania. Po pierwsze fakt, ze wakacje są dłuższe oznacza, że doszło w tym zakresie do porozumienia z osobą, która sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem. Skoro doszło do takiego porozumienia, to można też spróbować rozwiązać kwestię zapłaty alimentów za ten czas- osoba, która sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem może zrezygnować w całości lub części z alimentów za czas wakacji; podpisując np. pisemne oświadczenie tego dotczące (ważne gdyby sprawa "niezapłacenia" alimentów trafiła do sądu). Drugim rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu o zaliczenie na poczet należnych alimentów kosztów utrzymywania dziecka podczas wakacji (np.2,3-y miesięcznych).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne