Badania skuteczności zerowania i uziemiania

Pytanie:

Jak często należy wykonywać badania skuteczności zerowania i uziemiania oraz jakich urządzeń to dotyczy? Proszę podać podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Badania skuteczności zerowania i uziemiania

Kwestie dotyczące przeprowadzania badań oporności i uziemienia są przedmiotem regulacji prawa budowlanego oraz zostały uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r., Nr 74, poz. 836).
Zgodnie z art. 62 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) , obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrola dotyczy sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Kontrole te powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Z kontroli sporządza się protokół.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dom sąsiada w granicy działki

7.5.2018 przez: JonaszZOpola