Definicja wyborów proporcjonalnych

Pytanie:

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja wyborów proporcjonalnych

Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział mandatów następuje proporcjonalnie do liczby głosów jakie padły na daną partię lub listę wyborczą w okręgu wyborczym. Zasada większości jest przeciwieństwem wspomnianej zasady proporcjonalności. Oznacza ona, iż partia która uzyskała większość głosów w okręgu wyborczym otrzymuje wszystkie mandaty przypadające na taki okręg.

Potrzebujesz porady prawnej?

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Z dniem 1 maja 2004 roku staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Wiąże to się z wieloma obowiązkami związanymi z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do prawa unijnego, lecz także z określonymi uprawnieniami. Nasz kraj w Unii Europejskiej będzie reprezentowany między innymi na forum Parlamentu Europejskiego.W traktatach założycielskich Parlament Europejski nosił nazwę Zgromadzenia Parlamentarnego (...)

Formuły wyborcze a wynik wyborów - analiza porównawcza

Formuły wyborcze a wynik wyborów - analiza porównawcza

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru ANALIZ BAS, w którym dokonano porównania różnych formuł wyborczych i ich wpływu na wynik wyborów. Tekst zamieszczony w 13 numerze ANALIZ BAS (Piotr Chybalski) ma na celu ukazanie wpływu, jaki wybrane proporcjonalne formuły wyborcze wywierają na wynik wyborów Aby osiągnąć ów cel, wyniki wyborów do Sejmu RP z 21 października 2007 r. - przeprowadzonych (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.  ##baner## Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza Prezydent w drodze postanowienia, (...)

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Nieważne, czy są to wybory parlamentarne, prezydenckie lub samorządowe. Częściej przy urnach zjawiają się mężczyźni. Według spisu powszechnego z 2002 r. kobiet w Polsce jest 51,6 proc. (czyli na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet). Prawie połowa kobiet w ogóle nie głosuje – donosi Gazeta Wyborcza. Najniższa frekwencja jest wśród młodych (do 29. roku życia) i najstarszych (...)

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21, niewykluczone, że przez dwa dni. Część Polaków zagłosuje korespondencyjnie. Tegoroczne wybory zaplanowano wstępnie na 23 października – taka data padła po zjeździe zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie termin ustali jednak prezydent, który rozważa również głosowanie na początku listopada. Niezależnie (...)

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło piętnastu posłów oraz trzech senatorów – w tym dwóch wicemarszałków Sejmu oraz wicemarszałek Senatu. Mandaty tragicznie zmarłych posłów obejmą osoby, które nie weszły do Sejmu po wyborach w 2007 roku. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu opisuje jeden z rozdziałów ordynacji (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Przetwarzanie danych biometrycznych mocno ingeruje w prywatność osób, powoduje liczne zagrożenia, jak np. możliwość ujawnienia danych szczególnych kategorii czy doprowadzenie do dyskryminacji. Dlatego budowa każdego systemu przetwarzania danych biometrycznych powinna być poprzedzona przeprowadzeniem oceny skutków dla ochrony danych, a ostateczna decyzja o jego (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Nowa, przyjęta w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), (...)

Uprzednie konsultacje z UODO – kto i kiedy może z nich skorzystać?

Uprzednie konsultacje z UODO – kto i kiedy może z nich skorzystać?

Uprzednie konsultacje z UODO to procedura służąca wsparciu administratorów w sytuacji stwierdzenia przez nich wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, którego sami nie są w stanie zminimalizować. Celem uprzednich konsultacji jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą administratorowi prawidłowo chronić dane osobowe. ##baner## Procedura (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków najnowszego badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad połowa młodych użytkowników (...)

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. (nr DD7.8203.1.2021) dotyczy stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 maja 2021 r. poz. 76. Poznaj jej tezy. ##baner## Przepisy podatkowe Interpretacja odnosi (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z niej przez współwłaścicieli, a także wspólne ponoszenie ciężarów związanych (...)

Większość zatrudnia po znajomości

Większość zatrudnia po znajomości

Ponad 63 proc. małych przedsiębiorstw i ponad 57 proc. średnich najczęściej zatrudnia pracowników z polecenia. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH – informuje Gazeta Prawna. – Nie ma w tym nic zaskakującego, gdy dotyczy firm prywatnych – ocenia w rozmowie z dziennikiem prof. Henryk Domański, socjolog z PAN. Są także firmy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Zasady wyborów na sołtysa

Zasady wyborów na sołtysa

Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi. Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym (...)

Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Prowadzę egzekucję z nieruchomości. Obecnie komornik sporządza projekt planu podziału (nieruchomość została sprzedana na II licytacji). Moja wierzytelność jest częściowo zabezpieczona hipotecznie, (...)

Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku

Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku

Czy podział zysku w spółce komandytowo-akcyjnej musi być proporcjonalny do wniesionego kapitału, tzn. czy wspólnik, który wpłaci np. 90% kapitału może uczestniczyć w zyskach np. w 10% (chodzi (...)

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Ile to jest, kwalifikowana większość? Biorąc pod uwagę 100% udziałów w spółce z o.o? Głosowanie odbywa się w postaci większości zwykłej, kwalifikowanej lub bezwzględnej. Czym różnią się (...)

Kwalifikowana większość głosów

Kwalifikowana większość głosów

Co to jest "większość kwalifikowana" ? W przypadku większości kwalifikowanej mamy do czynienia z sytuacją, gdy określone rozwiązanie nabiera mocy wiążącej, gdy za jego przyjęciem głosowała (...)

Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość głosów

Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę (...)

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Czy do powzięcia uchwały walnego zgromadzenia dotyczacej zbycia nieruchomości będącej jednocześnie siedzibą spółki z o.o. wymagana jest kwalifikowana większość głosów? Istotnie, w myśl art. (...)

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Jak rozumieć komentarz do Art. 198 KC (Kodeks cywilny z komentarzem, opracowanie Grażyny Zdziennickiej-Kaczochy, wydawnictwo Sigma) "Rozporządzanie udziałem może polegać na jego sprzedaży, wydzierzawieniu, (...)

FORUM PRAWNE

Ukończenie wyższej uczelni

Ukończenie wyższej uczelni Czy jest jaka prawna definicja "ukończenia szkoły wyższej"? Pojawil sie problem jak traktowac osobe, która ukończyła szkołę średnia (posiada świadectwo) (...)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze do Krajowego Rejestru Sądowego (...)

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne 9 maja, poniedziałek * (...)

Sfałszowane wybory

Sfałszowane wybory Czy nie zadziwia was, jak wiele głosów w ostatnich wyborach zostało uznane za nieważne (ok. 2 mln!!)? Czy nie powinniśmy bić na alarm i czy ktoś nie powinien się tym zająć?

kiedy wybory sołtysów 2013?

kiedy wybory sołtysów 2013? kiedy wybory sołtysów 2013?

Wybory w Egipcie.

Wybory w Egipcie. Wiem ze to jest forum bardziej prawne, finansowe i polityczne. Wiem bo często to zaglądam i wiem co jest pisane na samym portalu. Troche może mój temat może sie nie zgadzac z założeniami (...)

Proporcjonalność urlopu

Proporcjonalność urlopu Swoją pierwszą pracę zacząłem 02.02.1999. Po 6 miesiącach wybrałem połowę przysługującego mi urlopu - 10 dni. Dowiedziałem się,że w 2000 roku należy mi się tylko (...)

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl witam, czy komsu z Was udalo sie zalatwic kindergeld? prosze o pomoc. Zasilek na dziecko zosteje przyznany, gdy przynajmniej jeden z rodzicow podlega prawu podatkowemu (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Porady prawne