Dziedziczenie ustawowe po zmarłym spadkodawcy

Pytanie:

"W jakich sytuacjach dochodzi do dziedziczenia ustawowego po zmarłym spadkodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie ustawowe po zmarłym spadkodawcy

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe może też nastąpić co do części spadku – gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Jeżeli spadkodawca go nie sporządzi, po jej śmierci, zastosowanie znajdzie art. 931 § 1 k.c. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika