Klasyfikacja działalności w PKD

Pytanie:

"Jak to dokładnie jest z tym PKD? Jeżeli moja firma będzie zajmować się informatyką PKD - 72, to czy mogę wybrać całą grupę 72, a nie wszystkie podgrupy z gr.72 np. 72.4.Z, 72.3 itd. Jak to jest z opłatami za wybór PKD, jaka jest różnica w opłatach między wyborem grupy np. 72, a wyborem jednej podgrupy np. 72.4.? Czy jeżeli wybiorę całą gr. 72 to będzie ona obejmować wszystkie podgrupy zawarte w niej?"

Odpowiedź prawnika: Klasyfikacja działalności w PKD

Zgodnie Z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jednostki powinny być klasyfikowane do tej kategorii, która najlepiej opisuje ich działalność uwzględniając nie tylko strukturę wyjścia (efektu działalności), ale także wejścia i proces produkcji. Najpierw określa się właściwy najwyższy poziom klasyfikacji (Sekcję) potem poziom niższy (Działy i Grupy), a wreszcie Klasę i Podklasę. Jednostki powinny być klasyfikowane na najniższym poziomie PKD- na poziomie podklasy. Klasyfikacja działalności danej jednostki jest określana przez grupowanie PKD, w którym mieści się jej podstawowa działalność. Podstawowa działalność jednostki to ta działalność, która w najwyższym stopniu uczestniczy w wartości dodanej brutto liczonej po cenie fabrycznej danej jednostki. Gdy jeden rodzaj działalności stanowi ponad 50% wartości dodanej, determinuje to klasyfikację jednostki. We wszystkich innych przypadkach należy analizować zasady klasyfikacji. Wymaga to, aby klasyfikacja była robiona etapowo, metodą „góra-dół”. Zaklasyfikowanie PKD nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz urzędu statystycznego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika