Nałożenie obowiązku alimentacyjnego na dziadków uprawnionego

Pytanie:

Mój mąż nie chce płacić alimentów na nasze dzieci. Czy mogę starać się o nałożenie obowiązku alimentacyjnego na rodziców męża (dziadków moich dzieci)?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nałożenie obowiązku alimentacyjnego na dziadków uprawnionego

Dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie znaczenie ma art. 132 k.r.o., stanowiący że: obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Powyższe oznacza, że obowiązek alimentacyjny dziadków na rzecz ich wnuków powstanie dopiero wtedy, jeżeli ich rodzice nie będą w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od nich na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania będzie niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Porady prawne
  Jednocześnie podkreślamy, że obowiązek utrzymania i wychowania dzieci ciąży przede wszystkim na jego rodzicach (w równym stopniu na Pani jak i na Pani mężu). Oznacza to, że jeżeli jedno z rodziców nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka spoczywa w zasadzie na drugim z rodziców. Dopiero gdy zostanie ustalone, że jedno z rodziców (realizujące obowiązek alimentacyjny), nie jest w stanie w całości lub w części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka i z tego powodu dziecko mogłoby znaleźć się w niedostatku - w grę wchodzi subsydiarny obowiązek dalszych krewnych (wyrok SN z 24 maja 1966 r., III CR 89/66, LexPolonica nr 316348).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne