Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

Pytanie:

W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, upada jedynie roszczenie o odsetki. Czy takie rozumowanie można zastosować do weksla in-blanco zabezpieczającego wierzytelności cywilną, uzupełnionego potem przez wierzyciela kwotą i miejscem płatności bez jakiejkolwiek wiedzy dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

Jak wskazuje się w doktrynie, w przypadku nieprzedstawienia weksla do zapłaty, jego posiadacz traci roszczenia wekslowe względem indosantów, wystawcy oraz do innych dłużników wekslowych z wyjątkiem akceptanta. Z powyższego wynika jednak, iż fakt nieprzedstawienia weksla do zapłaty nie pozbawia posiadacza roszczeń wobec dłużnika głównego oraz jego poręczycieli wekslowych. Według dominującego w orzecznictwie poglądu, dopiero z chwilą przedstawienia weksla do zapłaty możliwe jest dochodzenie od dłużnika odsetek zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 pr.weksl. Do weksla in blanco stosuje się przepisy dotyczące weksli zupełnych w chwili ich wystawienia. Tym samym także powyższy pogląd pozostaje aktualny w odniesieniu do weksli in blanco. Tym samym dopóki weksel in blanco (uzupełniony) nie zostanie przedstawiony dłużnikowi, to posiadacz weksla nie może żądać odsetek za okres do dnia przedstawienia weksla.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Weksel in blanco

19.2.2021 przez: -

Weksel i bankructwo firmy

19.2.2021 przez: boss2183

podpisanie weksla we wspólnocie majatkowej

28.1.2010 przez: gosia1168

Sprzedam weksel in blanco

19.10.2009 przez: Yrek2009