Odwołanie się od decyzji o umorzeniu

Pytanie:

Ile jest szczebli odwołania się od decyzji umorzenia postępowania w sprawie oszustwa (art. 286 par. 1 kk)? Jak wiem, po umorzeniu przez prokuraturę rejonową można odwołać się do apelacyjnej? Co, gdy i apelacyjna nie zmieni decyzji? Ile jeszcze odwołań pozostaje?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie się od decyzji o umorzeniu

Zgodnie z art. 306 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonemu oraz instytucji samorządowej, państwowej lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom (pokrzywdzony, podejrzany) - na postanowienie o jego umorzeniu.

Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje się je do sądu.

Jeśli Sąd nie uwzględni zażalenia nie istnieje już droga odwoławcza. Jeśli Sąd uwzględni zażalenie sprawa trafia do Prokuratury. Prokurator może ją prowadzić lub - częstsze -podtrzymać swoją decyzję i umorzyć postępowanie. Na to można się zażalić do prokuratora nadrzędnego. Jeśli ten się nie przychyli, istnieje możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Prywatny akt oskarżenia sporządzić musi adwokat - przymus adwokacki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: