Opłata sądowa od powództwa odszkodowawczego

Pytanie:

Jak powinienem zakwalifikować pozew o odszkodowanie za utracone korzyści w kwestii opłat sądowych? Ile w tym świetle będzie wynosiła opłata przy wnoszeniu pozwu, jeżeli kwota roszczeń przekracza 500.000 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata sądowa od powództwa odszkodowawczego

Stosownie do treści art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. W wypadku wartości przedmiotu sporu stanowiącej równowartość kwoty 500.000 zł opłata sądowa wyniesie zatem 25.000 zł, od wartości wyższej zaś - odpowiednią kwotę stanowiącą 5 % jej wartości.

Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie przewidują szczególnej regulacji dla pozwów w sprawach o odszkodowanie, należy zatem zastosować reguły ogólne, o których mowa powyżej.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne