Opłaty od importu samochodów

Pytanie:

Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty od importu samochodów

30.11.2004

Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż pojęcie importu nie jest w powyższym przypadku prawidłowe – z dniem 1 maja 2004 r. granica celna z Unią Europejską została zlikwidowana (a tym samym nie może być mowy o imporcie ani eksporcie z państw Unii Europejskiej).

Tym niemniej sprowadzenie samochodu z państw Unii wiąże się z pewnymi obowiązkami oraz obciążeniami podatkowymi. I tak:

  • jeśli przywóz używanego samochodu jest dokonywany przez podatnika VAT (w ramach prowadzonej przez niego działalności) może (ale nie musi, zależy to od tego kto jest sprzedawcą samochodu oraz na jakich zasadach sprzedaż została dokonana) dojść do opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia tych samochodów,
  • jeżeli przywóz samochodów nie stanowi wewnątrzwspólnotowego ich nabycia konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT w związku z przywozem (opłata skarbowa od wniosku o wydanie takiego zaświadczenia wynosi 150 zł),
  • jeśli przywożony samochód jest samochodem osobowym – konieczne będzie uiszczenie podatku akcyzowego (w ciągu 5 dni od przywozu należy złożyć deklarację uproszczoną w tej sprawie, natomiast sama zapłata akcyzy musi nastąpić do dnia rejestracji samochodu); w tym miejscu należy zauważyć, iż bardzo prawdopodobna jest zmiana w tej kwestii w najbliższych miesiącach (rozważane jest zastąpienie podatku akcyzowego opłatą rejestracyjną).

Stosownymi przepisami o podatku VAT i akcyzie są przepisy:

  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?