Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania

Pytanie:

"Dostałem w darowiźnie mieszkanie od babci w 2000 r. Czy mogę je sprzedać przed upływem 5 lat (i być zwolnionym z podatku), kupując inne nowe mieszkanie (na kredyt), lecz przed zbyciem nieruchomości, którą otrzymałem w darowiźnie? Czy też muszę (aby zachować ulgę) kupić nowe mieszkanie dopiero po zbyciu nieruchomości otrzymanej w darowiźnie?Pieniądze otrzymane ze sprzedaży tej nieruchomości zamierzam przeznaczyć na spłatę kredytu otrzymanego na nowe mieszkanie."

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania

Na pytanie powyższe należy odpowiedzieć pod kątem opodatkowania dwoma podatkami – podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn wskazać należy, iż bezwzględnym warunkiem tzw. ulgi mieszkaniowej jest zamieszkiwanie w darowanym (bądź odziedziczonym) mieszkaniu przez okres 5 lat (por. art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Wyjątki od tej zasady są nieliczne i wątpliwe jest, aby którykolwiek z nich miał zastosowanie w Pańskiej sytuacji (wyjątki te określają przepisy art. 16 ust. 7 i 8 ustawy). Z punktu widzenia utraty prawa do ulgi nie ma znaczenia na co przekazane zostaną przychody uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, jak również kiedy to nastąpi (np. przed czy po nabyciu nowego mieszkania).

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż fakt, że przedmiotem sprzedaży będzie darowane mieszkanie powoduje, że uzyskany przychód nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to wprost z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku przychód ze sprzedaży nieruchomości (i praw mieszkaniowych) nabytych w drodze spadku i darowizny. Sposób wykorzystania uzyskanych ze sprzedaży takiego mieszkania przychodów nie ma znaczenia z punktu widzenia objęcia ich powyższym zwolnieniem (w szczególności nie muszą to być cele mieszkaniowe).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika