Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

Pytanie:

W czasie rozpatrywania sprawy przez sąd z mojego wniosku o zmianę postanowienia w nabyciu spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. W tym momencie dla zmarłego uczestnika postępowania złożyłam wniosek o ustanowienie kuratora spadkowego. Jednakże sąd na posiedzeniu niejawnym umorzył sprawę ustanowienia kuratora, gdyż nie potrafiłam podać obywatelstwa zmarłego uczestnika postępowania. Zmarłym uczestnikiem postępowania była osoba, która w momencie emigracji była obywatelką Polski. Nie wiem, którego kraju obywatelką był zmarły uczestnik postępowania. Cały okres po emigracji mieszkał w Niemczech. Kto jest zobowiązany do dostarczenia tych informacji niezbędnych do prowadzenia sprawy spadkowej? Jaki skutek będzie miało umorzenie sprawy nr X o ustalenie kuratora dla prowadzonej sprawy o zmianę postanowienia o nabycie spadku nr Y (dwie oddzielne sprawy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

Obywatel polski ubiegający się o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Do wniosku załącza się dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje. Wniosek powyższy wraz z załącznikami powinien znajdować się u właściwego wojewody lub w Kancelarii Prezydenta. W zasadzie tylko w ten sposób można się dowiedzieć, obywatelstwo jakiego kraju przyjął zmarły uczestnik postępowania spadkowego. Wiadomości te mógłby jednak uzyskać jedynie sąd, dlatego wnioskujący o ustanowienie kuratora dla tej osoby powinien był wskazać, iż nie ma możliwości sprawdzenie obywatelstwa i wnioskować, by sprawdzenia tego dokonał sąd. Jeżeli nie jest pewne, czy zmarły uczestnik faktycznie przestał być obywatelem Polski, w pierwszej kolejności należy wnioskować o wydanie odpisu zupełnego z akt stanu cywilnego. Może to zrobić sam wnioskujący. Zakładamy, że uczestnik postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku złożył wniosek o ustanowienie kuratora spadku zmarłego uczestnika. W razie śmierci uczestnika sad bowiem zawiesza postępowanie i podejmuje je dopiero wtedy, gdy zgłoszą się spadkobiercy lub, gdy zostanie ustanowiony kurator spadku. Dopóki nie będzie ustanowiony kurator spadku, nie zgłoszą się spadkobiercy ani nie zostaną oni wskazani, sąd nie podejmie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Warto jednak przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż także sąd z urzędu ma obowiązek ustanowić kuratora spadku, jeżeli jest to konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: