Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Pytanie:

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty z polisy rodzinnej, opłacanej przez rodziców dla dziecka. Roszczenie stało się wymagalne 1 września 1994 r. Przez trzy lata uprawniony (dziecko) wyjaśniał w PZU podstawy swego żądania (przedstawiał polisę). Pracownicy zwodzili go informując o zaginięciu akt i dowodów wpłat. Gdy odnalazły się, zawiadomiono uprawnionego o upływie trzech lat i przedawnieniu roszczenia. Nie pouczono o środkach odwoławczych, ani nie wskazano organów nadrzędnych mogących takie odwołanie rozpatrzyć. Czy te kilkunastoletnie składki przepadły bezpowrotnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Zgodnie z art. 819 kc roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się przez zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie zakładu ubezpieczeń o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zatem jeżeli od decyzji odmownej ubezpieczony nie robił nic przez trzy lata to roszczenie przedawniło się, natomiast jeżeli podejmował działania, to bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu. Należy zatem stwierdzić, że konieczne jest dokładne zapoznanie się ze stanem faktycznym całej sprawy. W tym celu polecamy skontaktować się z dowolnym prawnikiem. Warto także wspomnieć, że w chwili obecnej można także złożyć skargę na działanie ubezpieczyciela do rzecznika ubezpieczonych oraz powiadomić o nieprawidłowościach urząd nadzoru ubezpieczeń. Warto także dodać, że zakład powinien był umieścić na odmowie wzmiankę o trybie odwoławczym. To że tego nie uczynił jest oczywistym jego zaniedbaniem, nie ma jednak znaczenia dla biegu terminów przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

kolizja drogowa

19.3.2019 przez: ja

Kancelaria Odszkodowawcza

22.1.2019 przez: red-do

Zadośćuczynienie po śmierci babci

29.5.2018 przez: malezja_2005