Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego określa art. 6 analizowanej ustawy:

Art. 6. 1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej „warunkami technicznymi”. Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.

Zgodnie z powyższym warunkami tymi są:

. skazanie na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku,

. posiadanie przez skazanego określonego miejsca pobytu,

. zgoda osób wspólnie z nim przebywających lub zamieszkujących na zastosowanie względem niego tego systemu,

. pozytywna prognoza, że odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary,

. szczególne względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji i inne szczególne okoliczności nieprzemawiające za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym,

. istnienie po stronie skazanego warunków mieszkaniowych umożliwiających

funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego,

. istnienie możliwości techniczno-organizacyjnych wykonywania dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący,

. należy wziąć pod uwagę również dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11

POMOC PRAWNA - Pisanie pism

29.8.2019 przez: Broda34