Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Pytanie:

"Czy podczas sprawy cywilnej w sądzie strona może zapytać świadka o jego stan zdrowia psychicznego, o to, czy leczył się psychiatrycznie? Czy fakt, iż świadek cierpi na zaburzenia psychiczne może mieć wpływ na ocenę wiarygodności jego zeznań?"

Odpowiedź prawnika: Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń. Stan zdrowia psychicznego ma zatem znaczenie dla w ogóle możności bycia świadkiem. Wiarygodność zeznań nie zależy od stanu zdrowia psychicznego, lecz od oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, gdzie dochodzi do sprawdzenia czy materiał ten jest spójny i logiczny. Stan zdrowia może wykluczyć możliwość bycia świadkiem w przypadku, w którym postrzeganie i komunikowanie świadka jest na tyle widoczne, że zachodzi wątpliwość właśnie co do postrzegania i komunikowania. Osoba przez to, że jest tylko chora na określoną chorobę psychiczną nie staje się automatycznie niezdolną do komunikowania czy postrzegania. Niezdolność do postrzegania i komunikowania jest oceniana w odniesieniu do konkretnej osoby przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów i przesłanek. Sama choroba nie stanowi o tej niezdolności a już na pewno o wiarygodności zeznań określonego świadka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika