Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony

Pytanie:

Jak poważne muszą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony

Z art. 30 par. 4 Kodeksu pracy wynika, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2001r., sygn. I PKN 15/2000  wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Nie oznacza to przyzwolenia na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę.
Sąd Najwyższy wskazał też (w wyroku z dnia 1 października 1997r., sygn. I PKN 315/97), że  podanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę zarzutu „niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, z kolei w wyroku z dnia 26 marca 1998 r., I PKN 565/97, LexPolonica nr 333472 (OSNAPiUS 1999, nr 5, poz. 165), Sąd Najwyższy stwierdził, że wskazanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę utraty zaufania pracodawcy do pracownika wystarczająco konkretyzuje tę przyczynę w kontekście znanych pracownikowi zarzutów, postawionych mu wcześniej przez pracodawcę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne