Tablica informacyjna na budowie

Pytanie:

Jakie informacje powinny się znajdować na Tablicy Informacyjnej budowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tablica informacyjna na budowie

Określenie jakie informacje powinny się znaleźć na tablicy informacyjnej budowy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2002.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica informacyjna powinna zawierać:

  1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
  2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Porady prawne
    html" title="nadzoru budowlanego" title="nadzoru budowlanego">nadzoru budowlanego;
  3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
  4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) , adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
  5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: a) kierownika budowy; b) kierowników robót; c) inspektora nadzoru inspektorskiego; d) projektantów;
  6. numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;
  7. numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne