Przedawnienia długów

Pytanie:

Spółka z o.o. ma w swoich księgach należności od szpitali z lat 1998-2000. Jak powinna stosować w tym przypadku art. 118 k.c. dotyczący przedawnień i co może przerwać bieg przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienia długów

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat trzech. Jeżeli zatem roszczenie spółki z o.o. w stosunku do szpitali ma związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, termin przedawnienia tego roszczenia wynosi 3 lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiebiortwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch - art. 554 k.c.). Przerwę biegu przedwanienia spowodują zdarzenia określone w art. 123 k.c., czyli np. wniesienie pozwu o zapłatę, wniesienie pozwu o ustalenie istnienia wierzytelności, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Więcej informacji na temat instytucji przedawnienia można znaleźć w poradzie Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne