Testament notarialny

Pytanie:

Testament został spisany u notariusza. Gdzie przechowywany jest oryginał takiego testamentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Testament notarialny

Oryginał testamentu notarialnego pozostawiany jest w Kancelarii notariusza, który sporządził testament. Pozostawanie oryginału testamentu w kancelarii notarialnej chroni go przed możliwością zniszczenia, ukrycia lub sfałszowania. Obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych, a także organów państwowych i samorządowych, mających - na jakiejkolwiek podstawie - testament w swoim dzierżeniu. Powstaje on z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych, które są nieważne lub zostały odwołane. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2003 r., sygn. akt III CZP 14/2003 obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne