Ustalenie podstawy wymiaru emerytury

Pytanie:

"Czy można sobie wybrać z przepracowanych lat okresy najwyższych wynagrodzeń do ustalenia wysokości przyszłej emerytury? Czy można to uczynić wybierając poszczególne lata pracy? W jaki sposób się to odbywa?"

Odpowiedź prawnika: Ustalenie podstawy wymiaru emerytury

Zgodnie z obowiązująca "ustawa emerytalna" podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenia społeczne w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury może stanowić też przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu ubezpieczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika