Archiwum porad prawnych Listopad 2002

Niezdolność do pracy a prawo do renty

29.11.2002

Czy w sytuacji gdy Zus wydał decyzję odmawiającą prawa do renty i przy jednoczesnej odmowie lekarza przemysłowego dopuszczenia do pracy jest jakieś wyjście?

Jednoczesne zajęcie konta i wynagrodzenia

28.11.2002

Komornik wysłał zajęcie komornicze wynagrodzenia, jak również zajęcie konta bankowego, na które wpływa pensja moja i męża. W ten sposób pozbawił całkowicie dochodu rodzinę, czy miał prawo?

Przedmiot ustanowienia służebności

26.11.2002

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy mogę ustanowić na nim służebność osobistą lub czy mogę oddać je w użytkowanie? Jeśli tak, to czy potrzebować będę zgody spółdzielni do tych czynności?

Sposoby wniesienia do sądu pozwu

26.11.2002

Chcę wystąpić do Sądu Okręgowego z pozwem rozwodowym. Czy muszę osobiście stawić się w sądzie - i czy mogę wysłać pozew listem poleconym? (będę musiał dojechać aż 300 km do sądu osoby pozwanej).

Sposób zgłoszenia reklamacji

25.11.2002

Czy sprzedawca ma prawo żądać złożenia reklamacji na piśmie, zwłaszcza w sytuacji jasno sprecyzowanych przez nabywcę zastrzeżeń odnośnie wadliwego produktu?

Dziedziczenie prawa dożywocia

22.11.2002

Stałam się współwłaścicielm domu w wyniku spadku po mojej mamie. Drugim współwłaścicielem jest moja ciotka (siostra mamy). Dom został podarowany obu córkom przez ich matkę. W związku z tym w pierwotnym zapisie darowizny jest zapis o przebywaniu babci u jednej lub u drugiej córki. Czy w (...)

Zatrudnienie nauczyciela emeryta

21.11.2002

Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

Zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia

18.11.2002

Jeśli ze względu na chorobę nie mogę podjąć pracy na dotychczasowym stanowisku (przedstawię decyzję lekarską) jaki ma obowiązki pracodawca? Czy wtedy może mnie zwolnić lub zmusić do pracy na dotychczasowym stanowisku?

Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

18.11.2002

Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji o procent inflacji ogłaszanej przez GUS " określa w rozumieniu prawa wzrost stawek płac z tabeli wynagrodzeń zasadniczych (...)

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

18.11.2002

Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na Izby Pielęgniarskie (to dla mnie duża kwota). Czy zobowiązana jestem opłacać składki na rzecz (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

18.11.2002

Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć dowiadywać się jak założyć firmę? Czy np. nie będąc zatrudnionym w Polsce może tutaj zostać (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika