Archiwum porad prawnych Czerwiec 2002

Mandat za kolizję drogową

28.6.2002

Miałem wypadek drogowy bez żadnych ofiar. Po prostu wpadłem w poślizg i wpadłem do rowu. Nie wzywałem policji. Na pogotowiu o wypadku została powiadomiona policja. Sprawa została skierowana do Sądu Grodzkiego z wnioskiem o ukaranie. Policjant twierdził że mandat zostanie wystawiony zaocznie (...)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

28.6.2002

Czy zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce letniskowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy wystarczy zgłoszenie? Oczyszczalnia spełnia kryteria (własne potrzeby, przepustowość poniżej 5 m3/d), dla których gospodarstwa rolne nie muszą występować o pozwolenie na budowę (...)

Rozwiązanie umowy przed terminem

28.6.2002

Czy jeżeli umowa dotyczy usług i zawarta jest na czas określony i nie ma w niej mowy o wcześniejszym rozwiązaniu to czy strona w przypadku zerwania takiej umowy jest zobowiązna do zapłaty swoich należności za cały okres na jaki zawarta była umowa?

Data przystąpienia wspólnika do spółki

28.6.2002

Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data złożenia aktualizacji w US 28 czerwca. Jaką datę przyjąć jako faktyczne przystąpienie wspólnika do spółki?

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

28.6.2002

Z powodu niezadowolenia z działalności władz spółdzielni mieszkaniowej członkowie złożyli wniosek o zwołanie w „trybie nadzwyczajnym” zebrania przedstawicieli członków, poprzedzonego zebraniami w grupach członkowskich. Zachowano przy tym wszelkie procedury. Zarząd zwołał zebrania (...)

Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

28.6.2002

Jeśli po rozwodzie, zawrę nowy związek małżeński i zmienię nazwisko dziecku (z pierwszego małżeństwa) na nowe nazwisko obecnego męża, czy wtedy dziecko traci alimenty od byłego męża?

Obywatel Polski zmarły za granicą

27.6.2002

Jakie prawo obowiązuje w wypadku dziedziczenia przez osobę zamieszkałą w Szwecji z obywatelem polskim. Chodzi o testament, gdzie klauzula o majątku odrębnym musi być ujęta według prawa szwedzkiego. Według prawa polskiego dziedziczenie automatycznie ujęte jest jako majątek odrębny, o ile (...)

Prawo właściciela do rozporządzania rzeczą

27.6.2002

Jako właściciel nieruchomości chcę wręczyć pismo lokatorom którzy mieszkają nieprawnie z informacją o opuszczenie moich pomieszczeń. Dlatego na piśmie ponieważ ustne rozmowy nie zdają rezultatu. Na jakiej podstawie prawnej mogę usunąć osoby z zajmowanego domu?

Skutek upadłości spółdzielni dla lokatorów

27.6.2002

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone kredytem konsumpcyjnym hipotecznym. Spółdzielnia mieszkaniowa, której jestem członkiem ogłosiła upadłość. Czy w związku z tym faktem wobec mnie ma zastosowanie artykuł 32 § 3 prawa upadłościowego tj. postawienie kredytu, (...)

Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

26.6.2002

Jaka jest różnica w darowiźnie między formą gotówki a np. zakupem samochodu? Co jest korzystniejsze dla mnie czy brata, żeby uniknąć dodatkowych opłat, podatków? Czy wystarczy oświadczenie pisemne nie potwierdzone przez notariusza, czy tego kroku nie mogę ominąć? Jeżeli nie to jak (...)

Sprzedaż odziedziczonych samochodów

25.6.2002

Po zmarłym bracie pozostały trzy samochody (niesprawne i o niewielkiej wartości rynkowej). Odbyła się już sprawa o stwierdzenie nabycia spadku (czekamy na uprawomocnienie). Spadkobiercami są rodzice i dwoje braci. Czy możemy sprzedać teraz samochody a pieniądze zwrócić dłużnikom (ZUS,Urząd Skarbowy,PKO,inni)? (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika