weksel

Pytanie:

"Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach"

Odpowiedź prawnika: weksel

Zgodnie z art. 30 prawa wekslowego zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowem (aval) co do całości sumy wekslowej lub co do jej części. Poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na weksla. Skutkiem udzielenia poręczenia jest powstanie zobowiązania poręczyciela (awalisty) wobec remitenta. Niestety nie ma możliwości wycofania się z niego. Nawet wadliwość stosunku zachodzącego między osobą, za którą udzielono poręczenia, a wierzycielem nie ma wpływu na ważność zobowiązania poręczyciela.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika