Właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy w sprawie rejestracji samochodu osobowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię rejestracji pojazdów jest ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią:

Art. 73. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123