Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

Pytanie:

"Posiadam samochód, który czasowo wycofałem z ruchu. Czy firma ubezpieczeniowa musi mi zwrócić składkę (niektóre firmy zwracają, a inne nie)?"

Odpowiedź prawnika: Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

Zagadnienie ubezpieczenia OC pojazdów wycofanych z ruchu budzi kontrowersje. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Instytucję tę można stosować tylko do określonych kategorii pojazdów. Wprowadzono ją 1 stycznia 2005 r. Pojawiło się pytanie, czy wycofanie pojazdu z ruchu wpływa na obowiązek ubezpieczenia OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie przewiduje rozwiązania umowy ubezpieczenia z chwilą wycofania pojazdu z ruchu. Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyrejestrowania pojazdu, ale wycofanie z ruchu nie jest tożsame z wyrejestrowaniem. Ani przepisy ustawy o ruchu drogowym, ani też rozporządzenie wykonawcze do przepisu tejże ustawy mówiącego o wycofaniu pojazdu z ruchu nic nie mówią o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia czy też jej zawieszeniu albo o zniesieniu obowiązku ubezpieczenia. Można stąd wyprowadzić wniosek, iż wycofanie pojazdu nie wpływa na obowiązek ubezpieczania i zakład ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zwrotu składki.

Ponadto można sobie wyobrazić sytuację, kiedy dojdzie do wyrządzenia szkody przez pojazd wycofany z ruchu – np. w trakcie okresowego przemieszczania pojazdu w celu ochrony ogumienia. Ubezpieczanie OC obejmuje również szkody powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, co też może mieć znaczenie dla poszkodowanych, nawet jeżeli szkody takie występują stosunkowo rzadko.

Warto jednak skontaktować się z zakładem ubezpieczeniowym i podjąć próbę wynegocjowania niższej składki za okres wycofania pojazdu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika