Wznowienie i zawieszenie postępowania

Pytanie:

Mój dłużnik wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego nakazem zapłaty. Sąd wznowił postępowanie i oddalił skargę. Od wyroku dłużnik wniósł apelację. W toku jej rozpoznania na zgodny wniosek stron Sąd zawiesił postępowanie. Po ponad roku sprawa została umorzona. Czy mimo umorzenia postępowania posiadany tytuł wykonawczy uprawnia mnie nadal do wszczęcia egzekucji sądowej lub innymi słowy czy umorzenie postępowania apelacyjnego ma jakikolwiek wpływ na prawomocność nakazu zapłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wznowienie i zawieszenie postępowania

Skargę o wznowienie postępowania wnosi się, gdy orzeczenie zapadłe w sprawie jest już prawomocne - i jeśli jest wykonywalne -podlega wykonaniu w drodze postępowania egzekucyjnego. W opisanej sytuacji skarga po wstępnym rozpoznaniu sprawy została oddalona (orzeczenie merytoryczne). Na to orzeczenie strona wniosła apelację, jednakże postępowanie zostało umorzone ze względu na bezczynność stron. Aktualnie mamy więc taką sytuację, że sprawa w postępowaniu o wznowienie postępowania jest prawomocnie zakończona - uprawomocniło się bowiem orzeczenie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania. Nakaz zapłaty jest więc nadal prawomocny i może Pan na jego podstawie - jako że jest opatrzony klauzulą wykonalności - prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne