Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

Pytanie:

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy pismo z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej (złożonych ofert) do w/w przetargu i podanie terminu udostępnienia tej dokumentacji. Powiadomiono nas telefonicznie, że nie ma osoby, która się tym zajmuje i możemy przyjechać 20.10.2003r., co też uczyniliśmy. Po obejrzeniu dokumentacji ofertowej stwierdziliśmy w ofercie konurenta błędy, które powinny spowodować odrzucenie jego oferty. Postanowiliśmy złożyć protest. Złożyliśmy ten protest w dniu 24.10.2003 rano. Mamy potwierdzenie przyjęcia protestu ale osoba odbierająca od nas protest stwierdziła, że wniesiony został po terminie, bo termin upłynął 23.10.2003. Wg ustawy o zamówieniach publicznych Rozdział 8 art. 82 ust. 1 protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wg nas termin 7 dni upływa dnia 27.10.2003 (7 dni od momentu kiedy otrzymaliśmy materiały pozwalające stwierdzić, że konkurencja ma błędy w ofercie). Proszę o rozstrzygnięcie kiedy upływa termin na składanie protestu.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

W analizowanym przypadku podstawą protestu są uchybienia w ofercie podmiotu przystępującego do przetargu, który wygrał przetarg. Skoro o uchybieniach tych mogli Państwo dowiedzieć się dopiero w dniu 20 października, termin na wniesienie protestu upływa 27 października. Odrzucenie protestu z powodu wniesienia go po trminie nastepuje w formie decyzji, na którą stronie przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Protest faksem w terminie ?

12.1.2007 przez: Edek2

Protest po wyroku arbitrów ???

12.1.2007 przez: Edek2