Archiwum porad prawnych Lipiec 2008

Wystawianie faktur VAT za czynsz

31.7.2008

Umowa najmu-dzierżawy. Wynajmujący-wydzierżawiający Urząd Gminy. Najemca-dzierżawca przedsiębiorca. Czynsz płatny do 5-tego każdego miesiąca z zaznaczeniem netto+ VAT za bieżący miesiąc (zapis w umowie). Gmina wystawiała faktury zawsze po zapłacie czynszu, a jeżeli nastąpiła zapłata (...)

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

30.7.2008

W 2008 r. nabędę prawo do wcześniejszej emerytury (ur.1953), lecz nie jest dla mnie jednoznaczne jakie skutki pociąga dalsze zatrudnienie w zależności od jego formy w przypadku zgłoszenia faktu przejścia na emeryturę. Czy prowadzenie działalności gosp. na emeryturze j. w. pociąga za sobą (...)

Prywatny samochód wspólnika w spółce z o.o.

30.7.2008

Wspólnik i członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki z o.o. "w organizacji" używa własnego samochodu do prowadzenia spraw spółki. W jaki sposób można zaliczyć koszty eksploatacji i amortyzacji tego auta do kosztów działalności spółki bez zmiany umowy spółki?

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

29.7.2008

W maju 2004 r. pożyczyłem od obywatela Polski mieszkającego od kilku lat w Holandii, prowadzącego własną działalność gospodarczą, sumę w wysokości 30.000 euro. Na wspomnianą okoliczność sporządzono umowę pożyczki w formie pisemnej. Termin zwrotu określono na dzień 31.08.2008 r. W (...)

Wadliwe uzasadnienie wyroku

29.7.2008

Wygrałem sprawę w I instancji w sporze gospodarczym. Niemniej sąd w uzasadnieniu (które zamówiłem, ponieważ zrobił to także radca prawny przeciwnika) popełnił - oczywiście moim tylko zdaniem - drobne błędy, przy braku których wyrok pozostaje nadal taki sam. Dla przykładu sąd stwierdził, (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

29.7.2008

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując się na ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

28.7.2008

Często widzimy na remontowanych drogach, pracowników różnych firm wykonawczych, kierujących ruchem samochodowym. Jakie przepisy regulują dopuszczenie osoby fizycznej do kierowania ruchem drogowym, jakie dokumenty i uprawnienia musi posiadać taka osoba?

Dłużnik dzierżawca a egzekucja z nieruchomości

28.7.2008

Właśnie otrzymałem od starosty informację o tym, że mój dłużnik jest właścicielem działki oraz dzierżawcą dwóch działek. Jest to odpowiedź na moje zapytanie, czy jest on właścicielem nieruchomości na terenie powiatu. Czy więc do dzierżawionej przezeń ziemi można wszcząć egzekucję (...)

Protest przed wyborem oferty

25.7.2008

Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg błędów formalnych i merytorycznych, które znalazł w pozostałych ofertach. Zażądał od Zamawiającego (...)

Podmioty powiązane

25.7.2008

Spółka z o o.o. której udziałowcami są 2 osoby fizyczne, prowadzi usługi transportowe samochodami wynajmowanymi od firm (osoba fizyczna i spółka cywilna), które należą do udziałowców spółki. Ponadto w sp. z o.o. jeden z udziałowców jest również prokurentem, mając jednocześnie firmę (...)

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

24.7.2008

W dniu 17.07.2008 zmarł w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych brat, pozostawiając gospodarstwo rolne. Brat był kawalerem i nie miał dzieci. Dziedziczą po nim dwaj bracia i siostra. Jeden z braci-bliźniak po pobycie też w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych ma rozpoznaną schizofremię, (...)

Kadencja członka zarządu

24.7.2008

Z umowy spółki z o.o wynika, iż wspólnik nie określił kadencji członków zarządu spółki - zastosowanie znajduje przepis art.202 par. 1 k.s.h, z którego wynika, iż mandat członka zarządu wygasa zawsze z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za pierwszy pełny (...)

Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

23.7.2008

Mojemu dłużnikowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu z 2005 r. z klauzulą wykonalności i obowiązkiem naprawienia szkody do pół roku od uprawomocnienia wyroku, odwieszono karę pozbawienia wolności i 4.08. ma zacząć odsiadywać dwuletni wyrok. O tym wszystkim dowiedziałam się w rozmowie (...)

Podatek od domu jednorodzinnego

22.7.2008

Posiadam dom wybudowany w 1975 roku. Dom posiada całkowite podpiwniczenie, parter i poddasze. Piwnica wykorzystywana jest jako garaż i pomieszczenie gospodarcze, nie posiada okien. Do budynku (poprzez przedłużenie dachu do ziemi) dobudowana została drewutnia. Jakie są zasady obliczania powierzchni (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika