Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Marzec 2008

Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

31.3.2008

Komornik zażądał 2500 zł za dokonanie czynności zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 110 tys. zł w sprawie gospodarczej. To nie jest jeszcze egzekucja. W innym rejonie i w sprawie z innego powództwa komornik nie żądał takich opłat i dokonał zabezpieczenia na nieruchomości. Komornik, (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

31.3.2008

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto o zamiarze wypowiedzenia warunków, pracodawca nie poinformował macierzystej organizacji związkowej (...)

Zwiększenie kapitału spółki jawnej

31.3.2008

Czy wspólnicy spółki jawnej, robiąc dopłaty do kapitału, chcąc zwiększyć kapitał, muszą zmieniać umowę spółki jawnej? Czy wystarczy wewnętrzne rozporządzenie?

Dwa miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

28.3.2008

Otwieram hurtownię wielobranżową jako osoba fizyczna. Siedziba hurtowni - adres, pod którym będę prowadziła działalność gospodarczą (hurtownię), mój adres domowy, podam do urzędu skarbowego, ZUS-u. Siedziba hurtowni będzie w moim domu, a magazyn w którym będę przechowywała swój towar (...)

Odmowa wszczęcia postępowania - posiedzenie sądu

28.3.2008

Zastanawiam się nad wniesieniem zażalenia na postanowienie prokuratora rejonowego o odmowie wszczęcia śledztwa. Jak przepisy regulują przebieg rozprawy sądowej, na której jest rozpatrywane jest zażalenie? Czy stawiennictwo osoby pokrzywdzonej jest obowiązkowe i czy sąd ma obowiązek zapoznania (...)

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

28.3.2008

Syn jest właścicielem lokalu usługowego. Obecnie syn chce ten lokal użyczyć ojcu w bezpłatne używanie z prawem wynajmowania tego lokalu przez ojca osobom trzecim i pobierania przez ojca czynszu. Czy z tytułu użyczenia lokalu ojcu przez syna syn lub ojciec muszą zapłacić jakiś podatek? Czy (...)

Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

28.3.2008

Rok temu kupiłem udział w kamienicy ze wskazaniem na oficynę. Po kupnie zawiadomiłem wszystkich współudziałowców o zamiarze pomalowania klatki schodowej kamienicy i nie otrzymałem sprzeciwu. Pomalowałem klatkę i poniosłem cały koszt malowania. Nagle jeden ze współwłaścicieli, bez jakiegokolwiek (...)

Informacje w KRS o rozdzielności majątkowej

28.3.2008

W jednym z wypisów z KRS spółki jawnej widzę rubryki z informacjami o tym, czy wspólnik ma rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem (i w tym konkretnym przypadku odpowiedzi są, że nie). Czy jest to udzielenie informacji obligatoryjne dla wspólników spółek jawnych? A dla innych osób (...)

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

28.3.2008

Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.03.2008r. na mocy porozumienia stron. Pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent za urlop (...)

Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

27.3.2008

Samochód ciężarowy został zakupiony i zarejestrowany na dwóch wspólników spółki cywilnej (bracia - rodzeństwo), ale jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chcemy korzystać z niego w spółce po zawarciu umowy użyczenia. Nie będzie on wówczas stanowił środka trwałego (...)

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

27.3.2008

Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w terminie wykonania zobowiązał się on się do zapłaty odszkodowania w wysokości 1% od kwoty 7700 (...)

Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

27.3.2008

Jestem współwłaścicielem 87,5% kamienicy (brak podziału fizycznego), reszta 12,5% należy do osoby, która od ponad 30 lat nie jest znana z miejsca zamieszkania i nie wiadomo czy żyje. Chciałbym kupić te 12,5%, ale nie wiem od kogo. Kamienica jest bardzo zaniedbana i wymaga gruntownego remontu (...)

Przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny

27.3.2008

Lokal własnościowy o pow. ok. 18 m2 jest urządzony jako mieszkanie, ale w dokumentach (akcie własności) figuruje jako użytkowy. Co należy zrobić, aby przekształcić powyższy lokal w mieszkalny? Jakie są procedury?

Podatnik i płatnik podatku od nieruchomości

27.3.2008

Zawarta została umowa, w której nie określono, kto ma być płatnikiem podatku od nieruchomości, a raczej nie ma w niej postanowienia, że najemca-dzierżawca ma płacić ww. podatek do Gminy. Właścicielem, wynajmującym i wydzierżawiającym jest Gmina. Najemcą, dzierżawcą jest przedsiębiorca. (...)

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

26.3.2008

Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa o pracę została rozwiązana i obecnie pracodawca będzie przez rok (takiego okresu po ustaniu stosunku pracy dotyczy umowa) wypłacać w cyklach miesięcznych odszkodowanie, o którym mowa w umowie o zakazie. Zapis brzmi: \"W zamian za wykonywanie (...)

Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

26.3.2008

Pracodawca z pracownikiem przed sądem pracy zawarli ugodę, według której "załatwiała" ona wszelkie roszczenia wynikające z przedmiotu pozwu (dotyczył on wysokości wynagrodzenia). Mimo to pracownik zgłosił się do PIP, Urzędu Skarbowego i ZUS stwierdzając, że zarabiał dużo więcej, niż (...)

Liczba odpisów wniosku

25.3.2008

Składamy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie sądu wraz zażaleniem. Wiemy, iż zażalenie musi być dla sądu i odpis dla strony przeciwnej. Nie wiemy, czy sam wniosek o przywrócenie też powinien trafić do strony przeciwnej, która w sumie nie musi (...)

Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu

25.3.2008

Podejrzewamy, iż doszło do uchybienia terminu na złożenie zażalenia w postępowaniu cywilnym. Jednak nie mamy pewności. Dlatego też złożyliśmy zażalenie z wnioskiem o ewentualne przywrócenie terminu. Czy było zasadne składanie wniosku o ewentualne przywrócenie terminu, czy jednak należało (...)

Sposób załatwienia reklamacji

25.3.2008

W myśl odpowiedzi jaka widziałem w e-prawniku nie dotrzymanie terminu reklamacji jest równoważne z jej przyjęciem. Czy w związku z tym mogę żądać załatwienia reklamacji w sposób korzystny dla mnie, tzn. czy mogę się domagać wymiany bloczków na nowe bez względu na to czy istnieje możliwość (...)

Prawo do dywidendy a sprzedaż udziałów

25.3.2008

Udziały w spółce z o. o. zostały sprzedane w marcu 2008 r. Nowy jest też prezes zarządu - jedyny wspólnik spółki. Spółka wypracowała zysk w 2007 r. Kto jest teraz uprawniony do otrzymania dywidendy za 2007 r.? Obecny czy poprzedni wspólnik?

Przystąpienie nowych wspólników a bilans

25.3.2008

Do spółki jawnej (dotychczas 2 współwłaścicieli z udziałami po 50%) przystępuje 2 nowych wspólników. Spółka prowadzi księgi handlowe. Czy konieczne jest sporządzenie bilansu i wyceny firmy na dzień przystąpienia nowych wspólników, czy wystarczy jedynie rozliczenie remanentu?

Darowizna po rozwodzie

25.3.2008

Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny i stanowi mają własność. W rozliczeniu między małżonkami chciałbym to mieszkanie zostawić żonie. (...)

Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

25.3.2008

Czy jeżeli kupię wierzytelność stwierdzoną wyrokiem, co do której wydano już tytuł wykonawczy to czy mogę prowadzić egzekucję na podstawie tego tytułu wykonawczego dołączając do niego umowę zakupu tej wierzytelności?

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

25.3.2008

Co się dzieje z prawami i obowiązkami spółki z o.o. w razie zgonu jedynego jej członka zarządu - prezesa? Co się będzie działo z egzekucją toczącą się przeciwko spółce po zgonie prezesa? Spółka traci chyba zdolność procesową. Czy w jej miejsce wstępują spadkobiercy prezesa, czy (...)

Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu

25.3.2008

Spółdzielnia posiada lokale mieszkalne wybudowane i zasiedlone po raz pierwszy na zasadzie ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed rokiem 1993 r. Członkowie posiadają zgromadzony wymagany wkład mieszkaniowy. Na lokalach w okresie od pierwszego zasiedlenia do chwili obecnej (...)

Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

21.3.2008

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, adres, telefon. Zgodnie z prawem firma musi posiadać oznaczenie miejsca swojej działalności (...)

Tablica informacyjna na elewacji budynku wspólnoty

21.3.2008

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, adres, telefon. Czy konieczne są jakieś pozwolenia, projekt? Czy komuś trzeba to zgłosić? (...)

Wejście w życie obwieszczenia w zakładzie pracy

20.3.2008

Zatrudniam pracowników, którzy do tej pory byli zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy. Od 1 kwietnia będą zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy. Zatrudniam do 20 pracowników, tym samym nie obowiązuje w zakładzie pracy regulamin. W obecnej chwili wywiesiłam na tablicy ogłoszeń (...)

Urlop wychowawczy a L4

19.3.2008

Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym od około 1 roku. Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Jednak od trzech miesięcy moja ciąża została uznana za zagrożoną i regularnie biorę leki na podtrzymanie ciąży. Dodatkowo od trzech tygodni leżę w szpitalu z powodu zaostrzenia zagrożenia utraty (...)

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

19.3.2008

Zatrudniam 19 pracowników i w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin pracy. 17 pracowników ma wpłacane wynagrodzenie na rachunek bankowy, a 2 pracowników ma wypłacane do rąk własnych. Zatrudniłam w marcu 2007 roku pracownicę, która złożyła oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia na rachunek (...)

Kilka decyzji o warunkach zabudowy

18.3.2008

Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano mi że są to moje indywidualne warunki zabudowy (a w rzeczywistości były one zbiorowe i miały (...)

Zarządca nieruchomości a zgłoszenie robót

15.3.2008

Jestem współwłaścicielką domu jednorodzinnego. Zamieszkuję go wraz z współwłaścicielem - byłym mężem. Od czterech lat prowadzony jest podział tej nieruchomości. Na obecną chwilę sprawa o podział jest na etapie wyliczenia przez biegłego moich odrębnych udziałów. By dokonać remontów (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika

14.3.2008

Mocodawca właścicielka firmy ustanowiła pełnomocnika w osobie swojego męża, który w oparciu o pełnomocnictwo ogólne miał umocowanie w banku i kierował w jej imieniu firmą. Do mnie zwróciła się ta firma, bym pomógł jej nawiązać współpracę z firmą w Rosji lub Białorusi, czym się (...)

Pożyczka udzielona sp. z o.o. przez wspólników

13.3.2008

Dwie osoby będące osobami fizycznymi, które jednocześnie są wspólnikami w sp. z o.o., otrzymały kredyt z banku na budowę domu. Chcą pieniądze z kredytu pożyczyć sp. z o.o., w której są wspólnikami. Sp. z o.o. zajmuje się budową domów. Czy pożyczka taka podlega opodatkowaniu, jeśli (...)

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

13.3.2008

Pan X i Pani Y w lutym 2007 prawomocnym wyrokiem otrzymali rozwód, majątek natomiast podzielili umową o wiele wcześniej przed rozwodem, w skład majątku wspólnego wchodziło mieszkanie własnościowe oraz dom i działką z tzw. dzierżawą wieczystą. Na okoliczność czego spisali umowę domową, (...)

Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

13.3.2008

Pan X i Pani Y w lutym 2007 prawomocnym wyrokiem otrzymali rozwód, majątek natomiast podzielili umową o wiele wcześniej przed rozwodem, w skład majątku wspólnego wchodziło mieszkanie własnościowe oraz dom i działką z tzw. dzierżawą wieczystą. Na okoliczność czego spisali umowę domową, (...)

Sądowe dochodzenie roszczeń okresowych

13.3.2008

Pożyczono kwotę 40 tys. zł. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zwrot pożyczki miał następować w równych, comiesięcznych ratach po 4 tys. Po spłaceniu dwóch rat dłużnik przestał spłacać raty. Zalega już z pięcioma ratami i raczej nie ma (...)

Zakres czynności prokurenta w sp. z o.o.

13.3.2008

Zgodnie z umową spółki z o.o. spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Zarząd może ustanowić pełnomocników spółki do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności (umowy sprzedaży), a pełnomocnicy działają samodzielnie (...)

Uzupełnienie kasacji przez stronę

13.3.2008

Przegrałem sprawy sądowe w dwóch instancjach. Adwokat rozważa zasadność wniesienia kasacji. Czy jeżeli adwokat wniesie skargę kasacyjną to sąd rozpatrujący ją będzie miał obowiązek rozpatrzyć również argumenty zawarte w złożonym przeze mnie niezależnie od skargi kasacyjnej piśmie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika