Archiwum artykułów Styczeń 2008

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

25.1.2008

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

21.1.2008

Podatnicy, którzy składali wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, bądź dysponujący taką interpretacją mają wątpliwości, co dzieje się z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, gdy po jej wydaniu nastąpi zmiana stanu prawnego obejmująca przepisy będące przedmiotem (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

17.1.2008

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

16.1.2008

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Szczególne uregulowania odnoszą się do drobnych przedsiębiorców. Są oni zwolnieni od podatku, jeżeli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła u nich określonych wartości. (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

11.1.2008

Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika