Archiwum porad prawnych Czerwiec 2008

Szkoda wyrządzona przez dziecko w przedszkolu

30.6.2008

Nasze dziecko chodzi to prywatnego przedszkola. Tak się składa, że pewnego dnia zniszczył w przedszkolu stolik - porysował go kapslem przyniesionym z placu zabaw, przynajmniej tak twierdzi pani dyrektor w przedszkolu. Moim zdaniem nie zwrócono należytej uwagi na dzieci i całe szczęście, że (...)

PCC od nabycia samochodu przez spółkę z o.o.

30.6.2008

Spółka z o.o. zakupiła od osoby fizycznej samochód osobowy o wartości 20 tys. zł. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jaką kwotę? Ile jest czasu na złożenie deklaracji (...)

Usługa ściągania długów a stawka podatku VAT

30.6.2008

Nasza firma m.in. zajmuje się windykacją wierzytelności. Przyjmujemy zlecenia zarówno od firm, jak i osób prywatnych. Za każde zrealizowane zlecenie wystawiamy faktury VAT. Do tej pory faktury za nasze usługi (prowizja określona procentowo od odzyskanej kwoty) wystawialiśmy ze stawką 22 % VAT (...)

Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

27.6.2008

Zostałem poinformowany przez Urząd Gminy, iż mogę zapoznać się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji. W związku z tym, że tych akt było dużo, poprosiłem o możliwość skorzystania z kserokopiarki, żeby niektóre z nich zeskanować. Chciałem w domu je spokojnie przeanalizować aby (...)

Połączenie spraw i koszty

27.6.2008

Powód (przedsiębiorca) wystąpił o zapłatę trzech faktur w trzech różnych postępowaniach. Sąd w każdym z nich wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Roszczenia dotyczą zapłaty wynikających z identycznych zamówień. Czy istnieje możliwość połączenia tych spraw w jedną? (...)

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

27.6.2008

Mój dłużnik wniósł apelację od wyroku sądu gospodarczego i właśnie sąd II instancji wydział gospodarczy odwoławczy przysłał mi odpis wyroku oddalającego tę apelację. Czy mam teraz wystąpić o klauzulę wykonalności do sądu gospodarczego I instancji czy do odwoławczego?

Brak aktualnego adresu spółki z o.o.

27.6.2008

Wysłałem spółce z o.o. przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak list wrócił z adnotacją "adresat wyprowadził się". Ustalono, że spółka nie ma aktualnego adresu, w KRS nie dokonała aktualizacji, a w ZUS została już wyrejestrowana. Jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty, to i ten nakaz wróci (...)

Koszt zakupu usługi w KPiR

26.6.2008

Prowadzę działalność w zakresie handlu, rozliczam ją na podstawie KPiR. Zakupuję karty telefoniczne do dalszej odsprzedaży, dostawca wystawia fakturę; oprócz zakupu ww. kart, ponoszę koszty opłat za terminal w formie abonamentu. Na jednej fakturze są wymienione karty plus abonament za terminal. (...)

Kradzież paliwa - wyrok nakazowy

26.6.2008

Na początku roku wyjeżdżałem na wczasy, na stacji paliw BP zatankowałem paliwo o wartości 213.01 zł. Kiedy tankowałem moja dziewczyna poszła na stację. Byłem przekonany, że idzie zapłacić, też poszedłem na stację a ona w tym czasie wróciła i czekała przy samochodzie. Dopiero po powrocie (...)

Projekty uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

26.6.2008

Kilkunastu członków spółdzielni mieszkaniowej zgłosiło w ustawowym terminie projekty uchwał i zażądało umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zebrania. Niestety Zarząd nie umieścił tych projektów uchwał z porządku obrad, a tylko poinformował członków zgłaszających projekty, że (...)

Pożyczka a zmiana umowy spółki

26.6.2008

Chcemy, aby nasz wspólnik (firma francuska) udzielił nam pożyczki (będzie spisana umowa). Od tej pożyczki zapłacimy podatek PCC 0,5 % od wartości pożyczki. W Urzędzie Skarbowym powiedziano nam, że trzeba będzie zmienić umowę spółki w związku z tą pożyczką. Nasz prezes jest Francuzem (...)

Podział majątku wspólnego, powtórna wycena lokalu

25.6.2008

W postępowaniu podziałowym moja była żona początkowo chciała spłacić mi mieszkanie za symboliczną, wyliczoną przez siebie kwotę, po wycenie mieszkania przez biegłego sądowego zdecydowała się sprzedać pozasądowo mieszkanie wspólnie ze mną. W okresie, gdy postępowanie zostało w tym (...)

Oferta a zaproszenie do składania ofert

25.6.2008

Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji nie napisano, czy jest to oferta, czy tylko zwykła reklama zachęcającą do nowych usług. (...)

Rezygnacja z pełnej księgowości

24.6.2008

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości (tj. licząc na uzyskanie w tym roku dotacji z budżetu państwa na realizację zadań (...)

Likwidacja spółki i zwrot kapitału

24.6.2008

W 2004 r. wspólnicy, zakładając sp. z o.o., jako kapitał założycielski aportem wnieśli nieruchomość wartą 45 tys. zł., 5 tys. zł zostało wniesione gotówką jako dopełnienie do 50 tys. zł. Obecnie planowana jest likwidacja przedmiotowej spółki i wykreślenie z KRS. Spółka nie posiada (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika