Archiwum porad prawnych Październik 2008

Jak należy wyrazić wartość udziału w spółce

31.10.2008

Czy wartość nominalna udziału w spółce z o. o., spełniająca kryterium art. 154 § 2 ksh, może mieć wartość niższą niż 1 złoty, np. 70,33 zł. Pytanie dotyczy tak udziałów równych jak i nierównych.

Granice zarządu zwykłego w spółce cywilnej

31.10.2008

Spółka cywilna - trzech wspólników o jednakowych udziałach, umowa spisana na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego bez szczegółowych rozwiązań. Jak ustalić granicę i zakres zwykłego zarządu spółki - czy potrzebna jest uchwała spółki na zakup np. środka trwałego o wartości 100.tyś (...)

Podejmowanie uchwał w spółce cywilnej

31.10.2008

Spółka cywilna trzech wspólników o jednakowych udziałach w zyskach zawiązana na czas nieokreślony, umowa spółki spisana na zasadach ogólnych z k.c. bez szczegółowych rozwiązań. Czy uchwały spółki cywilnej mogą zapadać większością głosów dwóch na jednego, czy potrzebna jest zgoda (...)

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

31.10.2008

Funkcjonariusz celny przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę. Jak długo funkcjonariusz może przebywać na zwolnieniu lekarskim bez obawy utraty pracy? Czy jest jakiś limit? Czy w przypadku długotrwałego zwolnienia Dyrektor Urzędu Celnego może rozwiązać stosunek pracy z (...)

Podatek dochodowy od faktury zaliczkowej

30.10.2008

Wystawiamy fakturę zaliczkową za przeprowadzenie szkoleń z VAT-em zwolnionym. W jakim momencie powinno się płacić podatek dochodowy od faktury zaliczkowej? Czy za fakturę zaliczkową powinno się odprowadzić podatek dochodowy, czy też dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej?

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

30.10.2008

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast nie otrzymał dodatku 20%. Inny koordynator zatrudniony w tym samym dziale otrzymuje oba dodatki. (...)

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

29.10.2008

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym... itd. Chciałbym zapoznać (...)

Umowa najmu z datą pewną

29.10.2008

Przeczytałam, że umowa najmu zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana, jeżeli "nie była opatrzona pewną data". Co oznacza sformułowanie "opatrzona pewną datą"?

Zgłoszenie likwidacji do urzędu skarbowego

29.10.2008

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji w dniu 17.10.2008 r. W jakim terminie powinna w związku z tym zgłosić do urzędu skarbowego aktualizację NIP-2 i VAT-R - 14 dni po uchwaleniu likwidacji, czy dopiero po rejestracji tego faktu w KRS?

VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

28.10.2008

Pani X prowadzi własną działalność gospodarczą - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest licencjonowanym pośrednikiem. Za wykonane czynności pośrednictwa z umów o pośrednictwo uzyskuje wynagrodzenie (prowizje) od klientów. Usługi pośrednictwa nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego (...)

Udokumentowanie sprzedaży niefakturowanej

28.10.2008

Sp. z o.o. w organizacji zawiązana została 22.08.2008 r. W zakresie podstawowej działalności ma usługi informatyczne, także sprzedaż detaliczną książek. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Ze względu na fakt, że rozpoczyna działalność nie ma kasy fiskalnej. Na usługi i wyroby (...)

Handel samochodami a marża

28.10.2008

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT marżę. Do obliczenia marży - dodaję do umowy kupna akcyzę i inne opłaty, i dopiero ustalam marżę (...)

Usługi turystyczne w Chorwacji

28.10.2008

Wykonuję usługi turystyczne w Chorwacji - rejsy statkiem (poza Unią). Rejsy kupuje od innej firmy z Polski na fakturę VAT marża. Chciałbym się poradzić czy dobrze rozliczam marżę. Np. we wrześniu otrzymałem fakturę VAT marża na usługę turystyczną od innego podatnika na kwotę 5000 zł. (...)

Przedawnienie pomówienia

28.10.2008

Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie miała miejsce w dniu 23.04.2007r. Kiedy następuje przedawnienie i czy wniesienie aktu oskarżenia wstrzymuje bieg (...)

Likwidacja działalności a kontrola

27.10.2008

Pan X prowadzi firmę od października 2005 r.; miał teraz doraźną kontrolę skarbową. US zapowiedział, że w styczniu na pewno będzie kolejna kontrola. Gdyby Pan X zamknął teraz działalność, to już by miał spokój z kontrolami, czy mimo iż działalność jest zamknięta urzędy mogą dalej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika