Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2008

Bieg przedawnienia należności z tytułu składek

29.2.2008

Posiadam zaległości z tytułu ZUS z działalności w formie spółki cywilnej z lat 2001-2005. Wiem, że okres przedawnienia należności z tytułu ZUS to 10 lat. Czy wystawienie przez ZUS tytułu wykonawczego (nieskuteczne zajęcie rachunku bankowego) przerywa bieg przedawnienia?

Uzyskanie kwalifikacji operatora koparkoładowarki

29.2.2008

Prowadzę firmę szkoleniową w zakresie kursów kończących się egzaminem przed komisją powołaną przed Urzędem Dozoru Technicznego. W obecnym stanie prawnym można również zdawać taki egzamin bez odbycia programowego kursu, lecz na podstawie potwierdzonej praktyki na stanowisku operatora urządzenia. (...)

Komis lub pośrednictwo w sprzedaży samochodów

28.2.2008

Firma A prowadzi komis samochodowy i posiada duży plac. Firma B zajmuje się sprowadzaniem samochodów z zagranicy i ich sprzedażą po zapłaceniu wszystkich formalności celno-przywozowych (akcyza, cło, VAT itp.), ale nie posiada placu. Czy i na jakich zasadach firma A może przyjąć do sprzedaży (...)

Dostarczanie zawiadomień do pracy przez Policję

28.2.2008

Jestem świadkiem w sprawie. Policja zna mój adres domowy i adres miejsca pracy. Wezwania na przesłuchania są dostarczane przez nieumundurowanego policjanta, który legitymuje się na recepcji "blacha" i mówi, że jest z policji i przyszedł do mnie. Komentarze w pracy są niezbyt przyjemne. Czy (...)

Zatwierdzanie dokumentów kosztowych w spółce

27.2.2008

Spółka w umowie ma postanowienie: "Do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu". Czy do zatwierdzenia dokumentów kosztowych niezbędny jest podpis trzech członków w świetle powyższego (...)

Spadek po osobie niespokrewnionej

27.2.2008

Moja żona opiekowała się od lat 90-tych starszą panią - znajomą rodziny (brak pokrewieństwa). Została zameldowana w jej mieszkaniu (komunalnym). Potem ta pani wykupiła to mieszkanie na własność i zapisała je żonie w testamencie. Prawdopodobnie są dokumenty na to w opiece społecznej, że (...)

Zajęcie udziału w ruchomości

27.2.2008

Komornik chce dokonać zajęcia komorniczego samochodu, który ma dwóch właścicieli, jednym właścicielem jest ojciec i on jest dłużnikiem(zaległe składki do ZUS-u), a drugim syn. Syn jest osobą pełnoletnią. Fakt zakupu samochodu przez dwie osoby jest udokumentowany na umowie zakupu samochodu (...)

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

27.2.2008

Otrzymałam już od pracodawcy PIT-11 za styczeń 2008 r., gdyż zakończyłam pracę z dniem 31 stycznia 2008, według wypowiedzenia, jakie złożyłam. Jednak nie wiem, dlaczego pracodawca wystawił mi PIT-11 za okres od 1 stycznia do 22 stycznia. Moje wypowiedzenie było złożone z zachowaniem 1 (...)

Termin wydania lokalu po śmierci najemcy

26.2.2008

W połowie stycznia tego roku zmarła jedna z moich lokatorek mieszkająca sama w zajmowanym przez siebie lokalu. O Pani śmierci poinformował mnie osobiście ale ustnie jej syn. Do dnia dzisiejszego nie zdał po zmarłej lokalu. Sugeruje, iż ma do tego lokalu prawo. Żąda również zwrotu poniesionych (...)

Dokumenty niezbędne przy zameldowaniu

26.2.2008

Chciałbym zameldować sie na stałe u swoich teściów. Jakie dokumenty będą mi potrzebne w przedzie? Czy mogę to zrobić sam osobiście, czy musi ze mną być osoba u której mam zamiar się zameldować? Czy muszę okazać przy meldowaniu sie książeczkę wojskową? Jakie dokumenty będą mi potrzebne (...)

Pełnomocnik zarządu w spółdzielni

26.2.2008

Spółdzielnia posiada wpis w KRS pod pozycją sposób reprezentacji podmiotu: 2 członków zarządu lub 1 członka zarządu z 1 pełnomocnikiem. Do tej pory pełnomocnika zarząd nie powoływał. W przypadku gdy zaistnieje konieczność powołania pełnomocnika zarządu i czy ten fakt ten należy zgłosić (...)

Przekroczenie obrotów a zmiana urzędu skarbowego

25.2.2008

Prowadzę działalność w województwie wielkopolskim. Podlegałem pod mój Urząd Skarbowy dopóki nie przekroczyłem obrotów. Od 2007 r. przeszedłem do Kalisza do Urzędu Skarbowego, bo taki miałem obowiązek, i tam wpłacałem podatek i składałem deklaracje skarbowe. W 2007 roku obroty spadły (...)

Czy mogę obniżyć alimenty płacone na bezrobotną żonę po rozwodzie?

25.2.2008

Jestem w chwili obecnej w trakcie rozwodu. Sprawę o alimenty żona założyła mi już pół roku temu. Przysądzono mi 1050 zł w tym 600 zł na dziecko i 450 zł na żonę przy moich zarobkach 1200 zł brutto, jestem również właścicielem małego gospodarstwa rolnego. Ponieważ ja w danym mieszkaniu (...)

Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

25.2.2008

Posiadam firmę cateringową i ostatnio dostałam zapytanie o zorganizowanie pikniku. Klientka chciała, aby oferta zawierała również piwo lane. Jest to impreza rodzinna, nie masowa. Czy w tej sytuacji jest wymagana koncesja? Czy to prawda, że na alkohole niskoprocentowe nie jest wymagana koncesja?

Odmowa zatwierdzenia delegacji

25.2.2008

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji. Mój pracodawca wystawił mi delegację na wyjazd zagraniczny. Po moim powrocie odmówił jednak jej rozliczenia i zwrotu poniesionych przeze mnie wydatków, mimo przedstawienia przeze mnie dowodów pobytu za granicą i pełnej realizacji zleconych zadań, (...)

Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

25.2.2008

Prezes zarządu sp. z o.o., zajmującej się ochroną osób i mienia, został przez Sąd uznany za winnego zarzucanych mu czynów: złożenia w ofercie przetargowej nieprawdziwych informacji na temat prowadzonej przez siebie spółki; nakłanianie klientów pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) (...)

Rozszerzenie działalności a zawiadomienie urzędu

24.2.2008

Prowadzę firmę (zajmuję się handlem internetowym w Warszawie, zatrudniam pracowników). Chciałbym rozszerzyć działalność (myjnia samochodowa) w Warszawie, ale na innej ulicy. Działalność wcześniej zgłaszałem do Urzędu Skarbowego. Biuro rachunkowe twierdzi, że nie ma obowiązku zgłaszania (...)

Wycena nieruchomości

22.2.2008

Na jakiej podstawie rzeczoznawca wycenia nieruchomość, jeśli w jej pobliżu i w pobliskich miejscowościach nie ma podobnej nieruchomości? A biegły określił wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym. Cytuję "Z uwagi na brak przykładu sprzedaży nieruchomości położonej w (...)

Unieważnienie licytacji

21.2.2008

Wierzyciel wpisany na hipotekę zakupionej przeze mnie nieruchomości na licytacji złożył zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności. Jako uzasadnienie podaje, że nie został poinformowany o terminie licytacji. Czy sąd może unieważnić całą licytację, pomimo tego, że jest już (...)

Podwójne obywatelstwo a nieruchomość dla spółki

21.2.2008

Od 20 lat mieszkam i prowadzę interesy w Kanadzie. Posiadam obywatelstwo polskie (wynikające z mojego pochodzenia) i kanadyjskie (nabyte). 2 lata temu założyłem w Polsce sp. z o.o. (100% udziałów). Z uwagi na to, że nie posiadałem żadnych aktualnych dokumentów poświadczających moje polskie (...)

Zlecenie a zasiłek opiekuńczy

21.2.2008

Moja przyjaciółka ma pełnomocnictwo notarialne ode mnie w celu dokonywania czynności pod moją nieobecność. Są to czynności takie jak np. odbiór dokumentu w urzędzie, wydanie decyzji w moim imieniu itp. Chcę jej zaofiarować wynagrodzenie za trzymanie pełnomocnictwa, lecz ona odmawia, bo (...)

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

20.2.2008

Zakupiłem mieszkanie dwupoziomowe od dewelopera po odbiorze budynku. W projekcie umiejscowienie schodów komunikacyjnych z drugim poziomem mojego mieszkania znajduje się w innym miejscu niż chcę zainstalować. Nie wymaga wykonania otworu w stropie. Po konsultacji z projektantem budynku wskazał możliwe (...)

Zasiedzenie a dziedziczenie

20.2.2008

Termin zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę upłynął parę lat temu, za życia spadkodawcy. Czy możliwe jest orzeczenie przez sąd zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę w dacie upływu terminu zasiedzenia, jeszcze za życia spadkodawcy, pomimo faktu, iż już nie żyje? Czy z wnioskiem (...)

Sprzedaż nieruchomości ze wzmianką w KW

20.2.2008

W księdze wieczystej od 2 lat byłam wpisana jako właściciel mieszkania. Do momentu rozwodu były mąż tego nie kwestionował. Po rozwodzie kiedy postanowiłam sprzedać mieszkanie, było to juz po zawarciu umowy wstępnej sprzedaży, wystąpił on o wpis zabezpieczenia. W chwili pobierania wyciągu (...)

Odmowa podpisania protokołu

20.2.2008

Dostałem wezwanie zgłoszenia do prokuratury celem przesłuchania jako świadek. Na podstawie dotychczasowego przebiegu śledztwa mam uzasadnione podejrzenia co do bezstronności prokuratury. W związku z powyższym być może odmówię podpisania protokołu z przesłuchania, oczywiście podając powody, (...)

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

20.2.2008

Pracownik pracuje na umowę o pracę na czas nie określony 2 lata. Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron. W czasie zatrudnienia pracownik wielokrotnie przebywał na urlopie bezpłatnym zarówno w roku zakończenia umowy jak i w roku poprzedzającym. Czy na świadectwie pracy wpisuje się wszystkie (...)

Naprawa dachu dzierżawionego budynku

20.2.2008

Jestem dzierżawcą obiektu turystycznego PTTK. Wydzierżawiający wymienił całe pokrycie dachu na ww. obiekcie. Zamienił gonty drewniane na nowe, ale kiepskiej jakości papę, która została zerwana podczas pierwszej wichury. Obiekt jest zlokalizowany w górach. Te prace nie zaliczały się do remontów (...)

Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

19.2.2008

Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko od domu współwłaścicieli. Spółka ta była firmą budowlaną i z powodu zatorów finansowych poniosła (...)

Nagrywanie przesłuchania w prokuraturze

19.2.2008

Dostałem wezwanie zgłoszenia się do prokuratury jako świadek. Mam uzasadnione podejrzenia, że być może prokurator będzie chciał manipulować moimi zeznaniami. Wskazuje na to zarówno mój status świadka, a nie pokrzywdzonego, oraz dotychczasowy przebieg śledztwa, przewlekłość postępowania. (...)

Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników

19.2.2008

Pracuję w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym łącznie około 120 osób, na stanowisku pracownika administracji specjalista ds. logistyki. Mój zakład pracy zostanie postawiony w stan upadłości (likwidacji) ze względu na trudności finansowe. Moja umowa o pracę zgodnie z zapisem w niej może (...)

Posiadanie samoistne a dziedziczenie

19.2.2008

Moi zmarli rodzice uczynili mnie jedynym spadkobiercą co potwierdził sąd w prawomocnym już postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. Moja matka razem z moim wujkiem figurują w starostwie powiatowym jako posiadacze samoistni działki, każde po 1/2 udziału. Czy posiadanie samoistne podlega dziedziczeniu? (...)

Przywłaszczenie pieniędzy

19.2.2008

Znajomy otrzymał z naszej firmy gotówkę 30 tysięcy zł z pokwitowaniem KW (kasa wypłaciła) na zakup używanych samochodów dostawczych, które miał zakupić u swojego syna w jego autokomisie. Przyznał się, że te pieniądze ukradł, bo musiał załatwić coś bardzo ważnego dla siebie i obiecał, (...)

Wady wynajętego lokalu handlowego

19.2.2008

Wygrałem przetarg na wynajem lokalu handlowego od Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Po podpisaniu umowy, w której jeden z punktów mówi o zaadaptowaniu w/w lokalu dla własnych potrzeb przez najemcę, okazało się, że w lokalu odłączony jest prąd (który stanowi jedyne źródło zasilania-ogrzewania), (...)

Postępowanie cywilne po oddaleniu apelacji

19.2.2008

Sąd oddalił apelację pozwanego w sprawie o zapłatę. Powódka chce domagać się zasądzonej kwoty. Czy powódka musi zwrócić się do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jeśli tak, to jaka jest opłata i czy musi zwrócić się o odpis wyroku z klauzulą wykonalności? Czy musi wezwać pozwanego do (...)

Klauzule na fakturze

19.2.2008

Często czytam zapisy na fakturach kontrahentów, że obowiązuje właściwość sądu dostawcy, za opóźnienie zapłaty należne są odsetki maksymalnie przewidziane przez prawo, faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Chętnie wprowadzilibyśmy takie klauzule na naszych fakturach. Czy takie (...)

Akta osobowe pracownika

19.2.2008

Mam zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Czy zatrudniając pracownika mogę zrobić kopię (ksero) dowodu osobistego pracownika i umieścić w części A teczki osobowej? Czy jako pracodawca mam takie prawo?

Dopuszczalność cofnięcia wniosku i zwrot opłaty

18.2.2008

Został złożony do sądu wniosek dotyczący użytkowania nieruchomości. Ze względu na to, że sprawa stała się nieaktualna, zamierzam sprawę wycofać. Do chwili obecnej żadna rozprawa się nie odbyła. Sąd dopiero zamierza wysłać w tej sprawie stronom zawiadomienia. Do jakiego stadium postępowania (...)

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

18.2.2008

Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika