Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Kwiecień 2008

Zarzut na postępowanie egzekucyjne w administracji

30.4.2008

Wpłacony z jednodniowym opóźnieniem przelew tytułem podatku VAT został zaksięgowany w części na odsetki, o czym US powiadomił stosownym postanowieniem o zaksięgowaniu przelewu (wysłanym na prawidłowy adres prowadzenia działalności i odebranym). Pozostała drobna zaległość podatkowa. (...)

NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

30.4.2008

Spółka jest po akcie założycielskim u notariusza. Czy zarząd może wystąpić o NIP spółki przed zarejestrowaniem spółki w KRS? Czy zarząd może również wystąpić do Urzędu statystycznego o Regon? W przypadku nie dopuszczalności działania z punktu 2 oraz 3, jaki Nip i Regon ma używać (...)

Pełnomocnik - wykaz majątku i doręczenia

29.4.2008

Urząd Skarbowy pozwał mnie do sądu ("Wniosek o wyjawienie majątku") w związku z zaległościami podatkowymi. Pozew/korespondencje odebrał mój brat podczas mojej nieobecności. Czy korespondencję można uznać za doręczoną? Czy wykaz majątku może dostarczyć mój pełnomocnik i kto może nim (...)

Dział spadku i darowizna

29.4.2008

Wnoszę wniosek do Sądu o dział spadku po moim ojcu zmarłym 1987 roku. Otwarcie spadku nastąpiło sądownie i każdy z rodzeństwa ma prawomocne orzeczenie o nabyciu spadku, gdzie jest wyszczególnione, w jakich częściach ułamkowych otrzymujemy spadek . Jest to niezabudowany niczym grunt. Każdy (...)

Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności

29.4.2008

Sąd II instancji odrzucił zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności (dotyczy licytacji nieruchomości). W uzasadnieniu postanowienia sąd II instancji orzekł, że postępowanie przebiegło zgodnie z przepisami oraz że licytant wypełnił wszystkie warunki licytacyjne. Czy utrzymanie w mocy (...)

Data rozpoczęcia działalności spółki

28.4.2008

Spółka z o.o. powstała w dniu 06.09.2007 /data umowy spółki/. W umowie spółki nie określono innej niż zawarcie tejże umowy daty rozpoczęcia działalności. Pierwsza de facto operacja gospodarcza w postaci wniesienia aportu miała miejsce 06.09.2007. Jednakże na deklaracji NIP-2 jako data (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

28.4.2008

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? Jeżeli nie ZUS to kto jest zobowiązany do pokrycia kosztów pobytu osoby zmarłej w szpitalu?

Budowa pomnika na cmentarzu

28.4.2008

W grudniu ubiegłego roku zmarła moja żona. Zapłaciłem za miejsce na cmentarzu oraz za cały pogrzeb. Wszystkie możliwe dokumenty związane z pogrzebem są wystawione na mnie. Obecnie teściowie bez mojej wiedzy rozpoczęli budowę pomnika na tym grobie. Czy mam możliwość powstrzymania ich w (...)

Darowizna mieszkania dla córki

28.4.2008

Moi rodzice zdecydowali się dokonać dla mnie darowizny mieszkania oraz garażu. Mieszkanie ma być podarowane dla mnie, a z mężem mam wspólnotę majątkową. Rodzice są właścicielami mieszkania od ponad 5 lat, nie są w nim zameldowani, a garażu od ponad roku. Jakie formalności powinnam spełnić (...)

Hipoteka przymusowa a wspólność ustawowa

28.4.2008

Złożyłem wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, której mój dłużnik jest właścicielem na prawach wspólności ustawowej z jego małżonką. Ja mam tytuł wykonawczy tylko przeciwko niemu i taki dołączyłem do wniosku. W odpowiedzi sąd wezwał mnie do dołączenia tytułu (...)

Zameldowanie na działce budowlanej

28.4.2008

Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie jest garaż blaszany i kontener biurowy. Budowa domu dopiero się rozpocznie. Czy w takiej sytuacji można uzyskać zameldowanie przed (...)

Zaświadczenia z ZUS i US przy sprzedaży lokalu

27.4.2008

Prowadzę działalność gospodarczą. Aktualnie sprzedaję spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a kupujący żąda od mnie, bym przedstawił do aktu notarialnego zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze składkami/podatkami. Wydaje mi się jednak, że dla jego bezpieczeństwa (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

26.4.2008

W sprawie gospodarczej przeciwnik zażądał dokumentów finansowych mojej firmy. Dokumenty te dotyczą m.in. wyników finansowych, umów, itp. i nie są to dokumenty powszechnie dostępne. Czy wysyłając je do sądu wraz z odpisami dla przeciwnika mogę wnioskować, żeby sąd przeprowadził rozprawę (...)

Uzupełnienie zachowku

25.4.2008

W 2006 roku moi żyjący wówczas rodzice dokonali darowizny aktem notarialnym na rzecz swojej wnuczki - mojej siostrzenicy. Przedmiotem darowizny był dom z działką, w którym zamieszkały wnuczka z moją siostrą. Wnuczka ta miała im zapewnić dożywocie. W 2007 roku zmarła moja mama, która przed (...)

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

25.4.2008

Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 r. zamawiający w rozmowie telefonicznej przekazał informację o zmianie SIWZ i nowym terminie składania (...)

Eksmisja lokatora wraz z innymi osobami

24.4.2008

Jestem właścicielem kamienicy. Posiadam prawomocny wyrok eksmisyjny dla lokatora wraz z klauzulą wykonalności. Skierowałem do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Za 2 tygodnie został wyznaczony termin eksmisji. Wczoraj dowiedziałem się, że od tygodnia, czyli już po wydaniu (...)

Zmiana wymiaru czasu pracy z niepełnego na pełny

24.4.2008

Długoletni pracownik instytucji do poprzedniego roku był zatrudniony na pełny etat. Następnie tegoż pracownika oraz jego kolegów (także długoletnich pracowników) namówiono pod groźbą zwolnienia z pracy (nie do udowodnienia), aby podpisał oświadczenie o tym, że zgadza się pracować na (...)

Zaskarżenie opinii biegłego

24.4.2008

Powód w trakcie postępowania sądowego złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu medycyny na okoliczność stwierdzenia rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu. Opinia jest dla niego niekorzystna (biegły nie stwierdził trwałego uszczerbku). Powód nie zgadza się z tą (...)

Dozór uproszczony

24.4.2008

Na mocy art. 169 § 3 skazany z wyrokiem w zawieszeniu został wezwany do sądu przez kuratora w sprawie dozoru uproszczonego. Treść § 3 jest znana, natomiast §§ 1 i 2 tego samego artykułu mówią: Art. 169. § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany (...)

Ryczałt za wodę a podatek VAT

24.4.2008

Jestem właścicielem kamienicy. Lokale mieszkalne, które wynajmuję, nie są wyposażone w wodomierze. Oprócz czynszu wynikającego z umowy, najemcy opłacają ryczałt za wodę i śmieci. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, są to tzw. opłaty niezależne, na których Wynajmujący (...)

Pieniądze od komornika a podatek

24.4.2008

Komornik wyegzekwował spłatę długu od spółki z o.o. Lada dzień komornik ma nam przelać pieniążki na moje prywatne konto. Czy w tej sytuacji będę musiała odprowadzić od tej sumy jakiś podatek do urzędu skarbowego?

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

23.4.2008

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia kolejowa. Czy w opisanej sytuacji należy uzgodnić z PKP projekt decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 ust 4. pkt (...)

Wywóz pieczywa za granicę

23.4.2008

Posiadam własną piekarnię. Chciałbym wywieźć za granicę, konkretnie do Niemiec i Holandii, ok. 500 kg pieczywa. Pieczywo to chcą zakupić znajomi tam pracujący. Czy jest to możliwe? W razie kontroli jak się mam tłumaczyć? Czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Upadłość a zaliczenie wierzytelności w koszty

23.4.2008

Firma transportowa, dla której wykonaliśmy usługę spedycyjną nie zapłaciła za wykonaną usługę. Wystąpiłam do sądu i uzyskałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niestety wyrok się nie uprawomocnił i nie uprawomocni, bo okazało się, ze firma ta ogłosiła upadłość. Była (...)

Termin przedawnienia opłat za środowisko

22.4.2008

Właśnie otrzymałam pismo w sprawie sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w latach 2003-2007. Mam te dane sporządzić w ciągu 14 dni. Nie wiedziałam, że należy coś takiego robić. Korzystam w firmie z ciągnika rolniczego więc muszę naliczyć i ponieść (...)

Kary umowne a faktura VAT

22.4.2008

Mieliśmy z klientem podpisaną umowę na określone prace. Prace zostały wykonane i odebrane. Problem w tym, że wykonaliśmy ją z opóźnieniem. Zgodnie z warunkami umowy, po złożeniu faktury została nam potrącona stosowna kwota na poczet kary za opóźnienia. Faktura VAT została wystawiona (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

22.4.2008

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje pisma o różnej treści do naszego GOPS-u w październiku 2007 r (wtedy rozpoczęła się ta sprawa) (...)

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

22.4.2008

Złożyłem do starostwa powiatowego zapytanie, czy mój dłużnik, przeciwko któremu dysponuję tytułem wykonawczym, jest właścicielem nieruchomości. Przyszła właśnie odpowiedź, że owszem - jest właścicielem. Podano miejscowość i ulicę, przy której jest ta nieruchomość, a także nr (...)

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy

22.4.2008

Po złożeniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy opracowany został projekt decyzji. Wnioskowana do zabudowy nieruchomość w palnie miejscowym, który utracił ważność 31.12.2003 roku , znajdowała się w strefie ochrony konserwatorskiej. Czy w opisanej sytuacji, gdy gmina nie posiada miejscowego (...)

Praca w święto 3 maja

22.4.2008

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać w opisanym przypadku czas pracy? Czy udzielić za sobotę 3 maja 2008 r. dwóch dni wolnych? (...)

Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

22.4.2008

Mąż chce zlikwidować działalność gospodarczą. Posiada środki trwałe, które są w pełni zamortyzowane. Cześć została zezłomowana, ale samochód ciężarowy marki Lublin został na stanie. Jest płatnikiem podatku VAT i podatek został od całości odliczony. Na dzień dzisiejszy wartość (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

21.4.2008

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy (...)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

21.4.2008

Otrzymałem do wypełnienia Informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1. Zgodnie ze stanem faktycznym wpisałem tam lokal mieszkalny, którego jestem właścicielem. W skład całego budynku wchodzi też stodoła (budynek gospodarczy), który nie jest moją wyłączną własnością, mam jedynie (...)

Mandat za wykroczenie skarbowe

21.4.2008

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi weterynaryjne. W trakcie kontroli przez US okazało się, że na dwa miesiące w prowadzonej działalności gospodarczej nie posiadałem umowy na lokal, US wycenił szacunkowo to i doliczył do przychodu kwotę 1.563 zł (ujęto tak w protokole z kontroli (...)

Zmiana uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

19.4.2008

Spółka z o. o. z kapitałem 50 000 zł. Trzy miesiące temu nastąpiło notarialne podniesienie kapitału o kwotę 90 000 USD. Nowo emitowane udziały zostały objęte przez nowy podmiot, który przystąpił do umowy spółki. Podmiot wpłacił 60 000 USD. W chwili obecnej nie ma ani potrzeby, ani (...)

Rejestracja samochodu a dowód rejestracyjny

19.4.2008

W 2005 roku kupiłem auto po wypadku na umowę, bez dowodu rejestracyjnego, tylko z zaświadczeniem z policji, że dowód został zabrany po wypadku. Złożyłem odpowiednie deklaracje w US na podstawie zaświadczenia z policji i umowy kupna sprzedaży, opłaty skarbowe uiściłem. W roku 2006 pojazd (...)

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a długi w ZUS

18.4.2008

We wrześniu 2007 roku zmarł mój mąż. W spadku pozostała nieruchomość z zapleczem warsztatowym oraz długi - ZUS (razem z mężem prowadziliśmy działalność gospodarczą, a zgłoszenie w ZUS było na mnie - dług wraz z odsetkami na dzień dzisiejszy to ok. 400 tysięcy złotych), pozostałe (...)

Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

18.4.2008

Mąż nabył działkę w 1970 r. na podstawie nieformalnej umowy (posiadanie w złej wierze -20 letni okres zasiedzenia przed październikiem 1990 r.). Od sierpnia 1980 r. jesteśmy małżeństwem (ustawowy ustrój wspólności majątkowej). Mąż zmarł w sierpniu 2005 r. We wniosku o stwierdzenie nabycia (...)

Wygaśnięcie służebności po przybiciu

18.4.2008

Zamierzam nabyć w drodze licytacji mieszkanie, na którym ciąży służebność osobista ustanowiona w drodze umowy darowizny. Cytat z ogłoszenia: \\\"Na mieszkaniu dłużniczka ustanowiła służebność polegającą na dożywotnim i bezpłatnym prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego osobom (...)

Przesłanie akt do sądu II instancji

18.4.2008

Na przysądzenie własności nabytej przeze mnie nieruchomości wierzyciel wniósł zażalenie. 14 marca 2008 otrzymałem z sądu pierwszej instancji odpis zażalenia. Dzwoniłem do sądu pierwszej instancji kilka razy, z zapytaniem czy akta sprawy zostały przekazane do sądu II instancji. Raz otrzymałem (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika