Archiwum porad prawnych Listopad 2008

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

29.11.2008

Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi, (...)

Zastaw na rzeczach osobistych

28.11.2008

Od 2005 roku do czerwca 2007 roku moja wnuczka wynajmowała mieszkanie od prywatnego właściciela. Umowa najmu była podpisana do lutego 2007,od marca między nią a właścicielem mieszkania była umowa ustna (miała być spisana umowa pisemna od miesiąca lipca 2007 roku.)Gdy wnuczka nagle ciężko (...)

Opodatkowanie wynajmu i użyczenia

28.11.2008

Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy wynajem / użyczenie tego lokalu przez komandytariusza na potrzeby spółki będzie powodowało konieczność zapłaty podatku? Jeśli tak, przez kogo?

Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

28.11.2008

Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność tej sytuacji spółka ma obowiązek do sprawozdania finansowego sporządzić również sprawozdanie z działalności zarządu?

Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę

28.11.2008

Pracownik A od 1.06.2003 do 31.07.2007 roku pracował jako dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w godzinach nadliczbowych. Zostało mu wypłacone wynagrodzenie za przepracowane godziny pracy w/g stawki podstawowej, bez dodatku za nadgodziny, nocne i święta. Pracownik A od roku pracuje już u (...)

Dostarczenie przesyłki przez kuriera

28.11.2008

Kurier dostarcza przesyłkę na wskazany adres. Na prośbę o pozostanie na czas rozpakowania paczki (mebel) reaguje negatywnie - twierdzi, że nie ma takiego obowiązku i wychodzi. Czy kurier ma obowiązek na żądanie klienta pozostać przy rozpakowaniu dostarczonej przesyłki? Czy regulują to wyłącznie (...)

Finansowanie studiów prezesa sp. z o.o.

27.11.2008

W spółce z o.o. prezes swoją funkcję sprawuje bez jakiejkolwiek umowy. Czy istnieje możliwość sfinansowania studiów na kierunku zarządzanie, pomimo że nie jest pracownikiem na umowie o pracę? Jak to rozwiązać z punktu widzenia przepisów podatkowych?

Zmiana sposobu użytkowania budynku

27.11.2008

Jestem właścicielem obiektu zabytkowego. Aktualnie figuruje on w ewidencji jako budynek biurowy. Przygotowane są projekty na zmianę jego użytkowania z biurowego na mieszkalny. Na prowadzenie robót konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy w związku z tym muszę wcześniej wystąpić (...)

Biometryczny system rejestracji czasu pracy

27.11.2008

Spółka X zakupiła w celu ewidencjonowania obecności pracowników Biometryczny System Rejestracji Czasu Pracy na odcisk palca. Wartość tego urządzenia przewyższa wartość 3.500 zł netto. Do jakiej grupy w klasyfikacji środków trwałych przyporządkować urządzenie i jaką stawkę amortyzacji (...)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

27.11.2008

Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś formularz KRS?

Rozgraniczenie a powództwo negatoryjne

27.11.2008

Istnieje spór pomiędzy gminą a Panem X odnośnie granicy działki. Kiedyś granicą była droga (tak było ponad 30 lat temu), później droga ta \"w terenie\" zanikła, nowy trakt drożny został zlokalizowany na terenie nieruchomości Pana X (droga przecina jego nieruchomość). Gmina uważa, że (...)

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

27.11.2008

W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju mogą w razie niezgodności prawa krajowego z dyrektywą unijną stosować się bezpośrednio do tej (...)

Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

27.11.2008

Mój dłużnik podpisał weksel w grudniu 2007 z terminem płatności na 31 września 2008 r. Termin minął, my nie wzywaliśmy go do zapłaty z tyt. weksla. Czy teraz jest już za późno? Czy wezwać go do wykupu dając jakiś tam termin? I od kiedy ewentualnie liczyć datę wymagalności?

Opodatkowanie sprzedaży ekspektatywy

27.11.2008

Podpisałem umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, jednak chcę sprzedać swój udział. Jak zostanie opodatkowany przychód z tytułu sprzedaży udziału. Z tego co się orientuję to 19%, ale jeśli przekroczę I-szy próg podatkowy (łącznie z dochodami z innych źródeł), to czy nie będę musiał (...)

Zastrzeżenie w pełnomocnictwie

27.11.2008

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Firma działa wiele lat i ma płynność finansową. W firmie (bez zatrudnienia) pomaga mi mąż, jednak nie ma upoważnień dostępu do kont bankowych, reprezentacji przed instytucjami itd. Stanowi to pewną komplikację w przypadku mojej obłożnej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika