Archiwum artykułów Październik 2008

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

21.10.2008

Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek (...)

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

9.10.2008

Każde naruszenie przez pracodawcę przepisów o trybie i podstawach rozwiązania umowy o pracę skutkuje tym, że umowa została niezasadnie rozwiązana i powoduje przyznanie pracownikowi określonych uprawnień. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może nastąpić wówczas, gdy umowa (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

6.10.2008

Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej. A mianowicie, do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika