Archiwum artykułów Kwiecień 2008

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

18.4.2008

Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typem spółki wprowadzonym przez kodeks spółek handlowych. Stanowi ona swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

16.4.2008

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

3.4.2008

Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania dostawy towarów używanych, zwany w praktyce systemem marży. Zasada opodatkowania marży jest następująca: (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

2.4.2008

Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. (...)

Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

2.4.2008

Produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika