Archiwum porad prawnych Grudzień 2008

Zmiana nazwiska a pełnomocnictwo

31.12.2008

Córka, przed wyjazdem za granicę w 2001 r., udzieliła nam notarialnego pełnomocnictwa do dysponowania jej kontem bankowym, do zakupu wg. naszego uznania mieszkania i wszelkich czynności z tym związanych i ewentualnego zbycia tego mieszkania pobrania ceny itp. W 2002 r. mieszkanie na podstawie tego (...)

Moje osobiste oszczędności a rozwód

31.12.2008

Zanim wyszłam za mąż miałam już konto bankowe i oszczędności na nim. Po ślubie część z nich wydałam na wyposażenie mieszkania, które po rozwodzie były mąż zagarnął jak swoje. Przez większość małżeństwa żyliśmy każdy za swoje. Na moje konto wpływały tylko moje pobory, z których (...)

Przysposobienie a alimenty od rodziców

30.12.2008

Jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich. Dziecko zostało przysposobione przez innego człowieka. Czy rodzic pozbawiony praw rodzicielskich zostaje przez to zwolniony z obowiązku alimentacyjnego?

Pełnomocnictwo a szkoda mocodawcy

30.12.2008

Udzieliłem pełnomocnictwa co do sprzedaży posiadanych przeze mnie udziałów. Czy jeżeli pełnomocnik rozporządzi udziałami tak, że poniosę rażącą stratę (np. sprzeda udziały rynkowo warte 100 000PLN za 1PLN) to będę mógł dochodzić od niego odszkodowania, ewentualnie uznania tej czynności (...)

Podatek od pożyczonych pieniędzy

30.12.2008

W związku z zakupem domu jednorodzinnego razem z mężem musieliśmy uzbierać 90 tys. zł, aby uzyskać kredyt. W związku z tym od brata ojca żony otrzymaliśmy na tydzień czasu przelew w kwocie 60 tys. zł i od znajomego 20 tys. zł, reszta środków była juz nasza. Przelaliśmy do developera (...)

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

30.12.2008

Do wyroku TK w/s wykupu po szczególnie niskich cenach mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, również gminy sprzedawały mieszkania komunalne ich najemcom po bardzo niskich cenach ze znacznymi, czasami sięgającymi 99% bonifikatami. Czy obecnie po wyroku TK w/s wykupu mieszkań spółdzielczych, (...)

Lokata bankowa, małżeństwo a masa spadkowa

29.12.2008

Mąż i żona mają odrębny majątek, który posiadali przed zawarciem małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Chodzi o ich lokaty bankowe, które posiadali jako własne przed zawarciem małżeństwa. Mają dzieci z poprzednich małżeństw, dorosłe, nie przysposobione. (...)

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

29.12.2008

On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. On się na to zgadza i nie rości do tego mieszkania praw. Ona przez lata pomagała mu materialnie. (...)

Ustalenie ojcostwa dorosłego dziecka

29.12.2008

Mam 29 lat, pół roku temu dowiedziałem się że mój ojciec nie jest ojcem biologicznym i o tym kto nim jest. Matka powiedziała mi kto jest ojcem biologicznym, nie znam jego dokładnego adresu zamieszkania. Dowiedziałem się że ojciec biologiczny ma żonę i 21- letnią córkę. Nawiązałem z (...)

Koszty założenia w spółce komandytowej

29.12.2008

Została założona spółka komandytowa. Komplementariuszem i komandytariuszem są osoby fizyczne. Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Czy koszty podpisania aktu notarialnego założenia spółki, zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji VAT mogą być kosztem uzyskania (...)

Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

29.12.2008

Firma jednoosobowa zajmuje się działalnością pogrzebową. Firma wystawia fakturę dla osoby fizycznej (rodziny zmarłego). Rodzina nie płaci tej faktury, bo jednocześnie jest podpisana umowa (cesja zasiłku pogrzebowego) pomiędzy rodziną zmarłego a firmą pogrzebową, że ZUS wypłaci firmie (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

29.12.2008

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od samego początku czyli od kilku miesięcy. Osoba ta zapewne pracuje gdzieś na czarno a komputer który (...)

Sprzedaż obligacji a PCC

29.12.2008

Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

Odmowa przyznania alimentów a kolejny pozew

29.12.2008

Złożyłam do sądu wniosek o przyznanie alimentów na dziecko od ojca. Sąd odmówił. Termin na odwołanie od decyzji już minął. Czy mogę ponownie starać się o uzyskanie alimentów droga sądową od tej samej osoby (ojca dziecka)? Jeżeli tak, to kiedy ponownie mogę złożyć taki wniosek do (...)

Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

27.12.2008

Podatnik - płatnik VAT, PKPiR, dochodowy - liniowy - jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu (z żoną, która nie prowadzi działalności gospodarczej). Postanowił mieszkanie i garaż wynajmować w ramach działalności gospodarczej (wpisał (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika