Zgoda stron na zawieszenie postępowania

Pytanie:

Został złożony wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w toczącym się postępowaniu na wniosek strony. Czy w opisanej sytuacji obowiązek uzyskania zgody (brak sprzeciwu) pozostałych stron postępowania ciąży na organie administracji, czy też strona składająca wniosek o zawieszenie powinna jednocześnie takie zgody pozostałych stron już dołączyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.8.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgoda stron na zawieszenie postępowania

Organ administracji publicznej ma obowiązek zweryfikować zasadność zawieszenia postępowania i to w jego gestii jest zawiadomienie innych stron o przedmiotowym wniosku i pouczenia o prawie sprzeciwu. Organ administracji publicznej ma obowiązek stworzenia dla innych stron warunków prawidłowej realizacji zasady czynnego udziału w postępowaniu na podstawie art. 10 kpa. W związku z powyższym organ administracji publicznej ma obowiązek wezwać strony (na podstawie art. 50 § 1 w zw, z art. 98 kpa) - oczywiście z wyjątkiem tej, która żąda zawieszenia postępowania - aby w wyznaczonym przez organ terminie (np. siedmiodniowym) biegnącym od daty doręczenia wezwania, ustosunkowała się do wniosku o jego zawieszenie.

Strona składająca wniosek o zawieszenie postępowania nie ma więc obowiązku uzyskiwać na to zgody pozostałych stron postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nękająca sąsiadka

27.3.2018 przez: onalwayst

Kłopot z odzyskaniem nieruchomości.

13.9.2017 przez: ferczer

Rejestrowanie startup'u

21.10.2015 przez: pozmac