Zrzeczenie się obywatelstwa

Pytanie:

Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zrzeczenie się obywatelstwa

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może nastąpić na wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP. Jeżeli obywatelstwa chcą się zrzec rodzice, zgoda na zrzeczenie rozciąga się także na dzieci, które znajdują się pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli jednak dziecko ukończyło 16 lat, potrzebna jest jego zgoda. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci pozostające pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub nie jest on obywatelem polskim albo gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed właściwym organem zgodę na utratę obywatelstwa polskiego przez dzieci. W braku porozumienia każde z rodziców może zwrócić o rozstrzygnięcie do sadu.

Do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa załączyć należy:

  1. oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  2. dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe,
  4. rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,
  5. odpis aktu urodzenia,
  6. odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
  7. życiorys,
  8. fotografię paszportową

Wniosek wnosi się za pośrednictwem wojewody. Dokumenty wojewoda lub minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Odsetki

Dzisiaj 3:8:6 przez: Raflew

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Oświadczenie od redakcji przy chęci publikacji pracy

13.10.2021 przez: AnnaDabrowskaWro